Dordrecht – Stedenbanden 2018

Dordrecht heeft al een aantal jaar stedenbanden met vijf steden in het buitenland. Het betreft Bamenda (in Kameroen), Dordrecht (in Zuid-Afrika), Varna (in Bulgarije), Hastings (in Engeland) en Recklinghausen (in Duitsland). De gemeente Dordrecht houdt om de zoveel jaar een evaluatie van de stedenbanden. Onderdeel daarvan is een enquête onder inwoners. Hoe zij aankijken tegen de stedenbanden leest u in deze factsheet.

Conclusies

Bekendheid stedenbanden verschilt per stad

Het meest bekend zijn de stedenbanden met Recklinghausen (67%) en Hastings (59%). De overige drie stedenbanden zijn bij zo'n vier op de tien inwoners bekend. In vergelijking met 2013 is de bekendheid met de stedenband met Dordrecht (in Zuid-Afrika) iets toegenomen (van 37% naar 42%); de rest is gelijk gebleven.

De bekendheid met de stedenbanden met Recklinghausen en Hastings betekent niet automatisch dat inwoners ook veel af weten van deze steden; zeven op de tien inwoners zeggen namelijk (bijna) niets over deze steden te weten. Voor de drie minder bekende stedenbanden is deze onbekendheid met acht à negen op de tien (logischerwijs) nog wat groter.

In het kader van de stedenbanden zijn er de afgelopen jaren verschillende evenementen en projecten georganiseerd. De drie bekendste zijn de expositie 'Het oudste goud van de wereld' (23%), de handelsmissies naar Varna (14%) en de expositie 'Ikonen' (12%). De bekendheid van de overige evenementen ligt tussen de 1% en 6%. In 2013 waren er andere evenementen dan nu; het overall-beeld van de bekendheid van die evenementen destijds komt overeen met dat van nu.

Meningen verdeeld over het belang van de stedenbanden

Het belang dat inwoners hechten aan de verschillende doelen van de stedenbanden varieert. Voor elk van de doelen geldt dat één vijfde tot één derde het belang er niet van inziet. De twee doelen die het meest belangrijk gevonden worden, zijn: armoedebestrijding in de zustergemeenten door het ondersteunen van specifieke projecten en ondersteuning van de zustergemeenten bij kennisopbouw voor specialistische onderwerpen; zes op de tien inwoners vinden dit belangrijk. Wereldoriëntatie van de Dordtse inwoners wordt het minst belangrijk gevonden, namelijk door drie op de tien inwoners. Dit beeld komt overeen met 2013.

Redelijke interesse in informatie, maar beperkt bereik communicatiemiddelen

Drie op de tien inwoners geven aan dat zij wel meer/vaker geïnformeerd willen worden over activiteiten en nieuwe ontwikkelingen rondom de stedenbanden. Informatie in huis-aan-huisbladen wordt hiervoor het meest geschikt geacht; zes op de tien vinden dit het meest geschikte medium.
Net als in 2013 zijn de huidige nieuwsbrieven bij zeer weinig inwoners bekend, namelijk bij 1% à 2% van de inwoners. Ook de websites en facebookpagina's zijn in de afgelopen 12 maanden elk door slechts 1 à 2% van de inwoners bezocht. Dit terwijl zowel een nieuwsbrief per mail als berichten op social media elk door één op de tien inwoners een geschikt informatiekanaal worden gevonden.

Tot slot, zegt een kwart (misschien) bereid te zijn om actief mee te helpen bij activiteiten van de stedenbanden. Of en waarbij ze willen helpen, hangt vooral af van het tijdstip en hoe lang het duurt (59x genoemd), wat er gevraagd wordt, welk thema en onderwerp, de inhoud (55x) en of de activiteit nuttig is (16x) en of hun eigen bijdrage daaraan nuttig zal zijn (6x).