Monitor Economie Hoeksche Waard - vijfmeting 2023

In 2022 is het werkloosheidspercentage in de gemeente Hoeksche Waard gedaald van 3,5% naar 2,7%. Hiermee ligt de werkloosheid lager dan landelijk (3,5%). Ook het aantal ww-uitkeringen is de laatste jaren flink afgenomen. In de gemeente zijn in verhouding tot Nederland weinig ww-uitkeringen. Dat geldt ook voor de bijstandsuitkeringen. Het aandeel bijstandsuitkeringen is bijna twee keer zo klein als landelijk.

De gemeente Hoeksche Waard telde ruim 36.000 banen in 2022. Dat waren er bijna 3% meer dan in 2021 en bijna 10% meer dan in 2016. Vanuit de gemeente is veel uitgaande pendel van werknemers, met name naar Rotterdam en de rest van de regio Rijnmond. 

Door oprichting en komst van vestigingen kwamen er ruim 1.700 banen bij in de gemeente. Dat waren er meer dan dat er verdwenen als gevolg van opheffing en vertrek. Ook de bestaande bedrijven lieten een groei van het aantal banen zien. De gemeente heeft relatief veel werkgelegenheid in de handel en industrie & energie, maar ook in de kleinere sectoren bouw en landbouw & visserij. In onder meer de sectoren ict en horeca is de werkgelegenheid klein in verhouding tot het landelijke beeld.

De bevolking van de gemeente Hoeksche Waard groeit tot en met 2026 licht. Daarna zal het over een langere periode krimpen. In 2050 zijn er naar verwachting 87.800 inwoners. De spanning op de arbeidsmarkt neemt nog verder toe. Daardoor wordt het steeds lastiger om vacatures in te vullen.

Wilt u meer weten over de economie en arbeidsmarkt van de Hoeksche Waard? Download de publicatie.