Monitor Kantorenmarkt Drechtsteden 2017

Hoe heeft de kantorenmarkt in de Drechtsteden zich in de afgelopen twee jaar ontwikkeld? Deze vraag staat centraal in deze derde ‘Monitor Kantorenmarkt Drechtsteden’. In deze factsheet presenteert het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) de ontwikkelingen in de voorraad, het aanbod, de leegstand en de opname van kantoorruimte. Ook geven we inzicht in de huidige plancapaciteit en hoe deze zich verhoudt tot de nieuwbouwbehoefte aan kantoren.

Conclusies

Situatie licht verbeterd

In de afgelopen twee jaar is de situatie op de kantorenmarkt in de Drechtsteden iets verbeterd. Dit komt vooral tot uiting in de daling van de leegstand. Het aanbod is iets afgenomen. De opname van kantoorruimte vertoont de afgelopen jaren, na een dip in 2013, weer een positieve ontwikkeling. Door deze ontwikkeling in aanbod en opname is de kantorenmarkt in de Drechtsteden iets minder ruim dan twee jaar terug. Ongeveer hetzelfde beeld en dezelfde ontwikkeling zien we ook op de Nederlandse kantorenmarkt buiten de vier grote steden om. Echter, als we kijken naar de transacties die gedurende dit jaar (tot aan publicatie van deze monitor) in de Drechtsteden hebben plaatsgevonden, is voor dit jaar geen groei van de opname van kantoorruimte te verwachten.

Leegstand nog wel grotendeels structureel

De leegstand van kantoren in de Drechtsteden is weliswaar afgenomen, maar blijft grotendeels een structureel probleem. Meer dan de helft van de leegstaande kantoorruimte staat al langer dan drie jaar leeg, 39% staat al langer dan vijf jaar leeg. Steeds meer van deze kantoren zijn sterk verouderd waardoor deze niet meer voldoen aan de vereisten van huidige gebruikers waarbij flexibiliteit, duurzaamheid en bereikbaarheid steeds belangrijker worden. Veel van deze leegstaande kantoren kunnen als kansarm of zelfs kansloos worden bestempeld. Minder en bewuster nieuw bouwen, meer renoveren en meer onttrekken is komende jaren een belangrijke opgave voor de Drechtsteden.

Plancapaciteit nog ruim voldoende

De huidige plancapaciteit van kantoren in de Drechtsteden is nog steeds ruim voldoende om aan de toekomstige nieuwbouw-behoefte tegemoet te komen. Nieuwbouw van kantoren zal nodig blijven, vanwege de veroudering en het incourant raken van bestaande kantoorgebouwen en kantoorlocaties. Met name goed bereikbare locaties met een groot en divers aanbod aan voorzieningen in de nabijheid hebben potentie.

Onttrekkingen blijven nodig voor meer evenwicht

Als alle plannen voor kantooronttrekkingen (met name in het centrum van Dordrecht) de komende jaren doorgaan zal de voorraad en de structurele leegstand sterk worden teruggebracht. Hierdoor zal de kantorenmarkt in de Drechtsteden meer in evenwicht komen.