Monitor Kantorenmarkt Drechtsteden 2018

Hoe heeft de kantorenmarkt in de Drechtsteden zich in 2017 ontwikkeld? Deze vraag staat centraal in deze vierde ‘Monitor Kantorenmarkt Drechtsteden’. In deze factsheet presenteert het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) de ontwikkelingen in de voorraad, het aanbod, de leegstand en de opname van kantoorruimte. Ook geven we inzicht in de huidige plancapaciteit en hoe deze zich verhoudt tot de nieuwbouwbehoefte aan kantoren.

Conclusies

Minder ruim

In het afgelopen jaar (2017) is de situatie op de kantorenmarkt in de Drechtsteden verder verbeterd. Dit komt vooral tot uiting in de daling van het aanbod en de leegstand en forse stijging van de opname. Door deze ontwikkelingen in aanbod en opname is de kantorenmarkt in de Drechtsteden minder ruim dan een jaar eerder. De markt is in kwantitatieve zin meer in balans gekomen. Wel neemt het beschikbare aanbod in kwalitatieve zin sterk af. Ongeveer hetzelfde beeld en dezelfde ontwikkeling zien we ook op de Nederlandse kantorenmarkt buiten de vier grote steden om.

Veel kantoren voldoen (nog) niet aan minimale energielabel C

Op het gebied van duurzaamheid krijgt de kantorenmarkt de komende jaren te maken met een energielabelverplichting. Kantoren (bepaalde groepen uitgezonderd) moeten in 2023 minimaal energielabel C hebben. Veel kantoren in de Drechtsteden voldoen hier nog niet aan. De investeringen voor een verplicht energielabel C zullen invloed gaan hebben op de huurprijzen.

Langdurige leegstand nog steeds groot probleem ondanks daling

De (langdurige) leegstand van kantoren in de Drechtsteden is weliswaar afgenomen, maar blijft grotendeels een structureel probleem. Meer dan de helft van de leegstaande kantoorruimte staat al langer dan drie jaar leeg, 39% staat al langer dan vijf jaar leeg. Steeds meer van deze kantoren zijn sterk verouderd waardoor deze niet meer voldoen aan de vereisten van huidige gebruikers waarbij flexibiliteit, duurzaamheid en bereikbaarheid steeds belangrijker worden. Dit wordt straks nog eens versterkt door de verplichte minimale energielabel C. Veel van deze leegstaande kantoren kunnen als kansarm of zelfs kansloos worden bestempeld. Minder en bewuster nieuw bouwen, meer renoveren en meer onttrekken is komende jaren een belangrijke opgave voor de Drechtsteden.

Plancapaciteit nog ruim voldoende

De huidige plancapaciteit van kantoren in de Drechtsteden is ruim voldoende om aan de toekomstige nieuwbouwbehoefte tegemoet te komen. Nieuwbouw van kantoren zal nodig blijven, vanwege de veroudering en het incourant raken van bestaande kantoorgebouwen en kantoorlocaties. Met name kleinschalige kantoren tot zo'n 500 m2 in zogeheten 'mixed use' gebouwen op goed bereikbare locaties met een groot en divers aanbod aan voorzieningen in de nabijheid hebben potentie.

Onttrekkingen blijven nodig voor meer evenwicht

De afgelopen jaren zijn er al veel meters uit de voorraad onttrokken voor transformatie naar vooral woningen. Momenteel zijn er nog meer plannen om kantoren te transformeren naar woningen, met name in het centrum van Dordrecht (o.a. Crownpoint, Maasplaza, Burgraadt, Singel 271, Luzac). Als deze plannen voor kantooronttrekkingen de komende jaren doorgaan zal de voorraad en de structurele leegstand sterk worden teruggebracht. Hierdoor zal de kantorenmarkt in de Drechtsteden meer in evenwicht komen.