Monitor Kantorenmarkt Drechtsteden 2021

oe heeft de kantorenmarkt in de Drechtsteden zich in de afgelopen drie
jaar ontwikkeld? Deze vraag staat centraal in deze vijfde ‘Monitor
Kantorenmarkt Drechtsteden’. In deze factsheet presenteert het
Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) de ontwikkelingen in de voorraad,
het aanbod, de leegstand en de opname van kantoorruimte. Ook geven we
inzicht in de huidige plancapaciteit en hoe deze zich verhoudt tot de
nieuwbouwbehoefte aan kantoren.