Monitor bedrijfsruimtemarkt Drechtsteden 2021

Hoe heeft de markt voor bedrijfsruimte zich in de afgelopen vier jaar in de
Drechtsteden ontwikkeld? Deze vraag staat centraal in deze derde ‘Monitor
Bedrijfsruimtemarkt Drechtsteden’. In deze factsheet presenteert het
Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) de ontwikkelingen in de voorraad,
het aanbod, de leegstand en de opname van bedrijfsruimte in de afgelopen
vier jaar. Ook geven we inzicht in de huidige plancapaciteit en hoe deze zich
verhoudt tot de te verwachten behoefte aan bedrijventerreinen in de
Drechtsteden.