Ondernemerspanel WDO - derde peiling over zonnepanelen op bedrijfsdaken

In 2016 heeft de gemeente Dordrecht samen met het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) een digitaal ondernemerspanel voor de Westelijke Dordtse Oever (WDO) opgericht. Inmiddels hebben meer dan 100 ondernemers zich hiervoor aangemeld. Onlangs hebben deze ondernemers voor de derde peiling vragen ontvangen over 'Zonnepanelen'. In deze factsheet presenteren we de uitkomsten van deze tweede peiling.

Bevindingen en conclusies

Een grote meerderheid van de responderende ondernemers in het panel heeft (nog) geen zonnepanelen op het dak van hun bedrijf. Drie op de tien ondernemers vinden dat te duur. Een kwart is te druk bezig met het bedrijf om dat te regelen. Twee derde heeft wel belangstelling voor het plaatsen van (nog meer) zonnepanelen. Er moet dan wel iets in de subsidies worden veranderd, vindt de helft van de ondernemers. Drie op de tien ondernemers wensen hulp bij de realisatie.

Een derde van de ondernemers in het panel heeft de haalbaarheid van zonnepanelen al onderzocht. Bij twee derde van de ondernemers zijn de daken geschikt voor zonnepanelen. Verhuur van het dak aan derden is voor 80% geen optie. De helft van de ondernemers is wel geïnteresseerd in collectieve inkoop van energie en zeven op de tien ondernemers zijn wel bereid met andere ondernemers op de WDO samen te werken als dit de economische haalbaarheid van zonnepanelen vergroot.