Weekmarkten Zwijndrecht

De gemeente Zwijndrecht wilde weten hoe de bezoekers en marktkooplieden denken over de weekmarkten in Oudeland en Walburg en liet het Onderzoekcentrum Drechtsteden vorig jaar hier onderzoek naar doen.

Bezoekers

Over het algemeen zijn de bezoekers aan beide markten tevreden over de markt, zij het dat men het liefst een grotere diversiteit in het aanbod zou zien. 

Driekwart van de deelnemers aan de enquête bezoeken de markt in Oudeland (bijna) wekelijks; zes op de tien bezoeken Walburg wekelijks. Bijna iedereen vindt de veiligheid op de markt, de goede kwaliteit van de producten en de goede centrale locatie belangrijk bij een bezoek aan de markt. 
In Oudeland is iedereen (erg) tevreden over de kwaliteit van de producten, de veiligheid op de markt. Een kwart is (erg) ontevreden over de variatie van de kramen. In Walburg is bijna iedereen (erg) tevreden over de tijden van de markt (96%), de locatie (95%) en de kwaliteit van de producten (94%). Het minst tevreden is men over het parkeren voor de deur (8%). Denkt men aan een andere locatie voor de markt dan komen Wagenveld (3x genoemd) en de Passage (2x) in aanmerking. Voor 66% hoeft er niets veranderd te worden aan de markt in zowel Oudeland als Walburg. De bezoekers zien het liefst een groter aanbod: 32% van de bezoekers in Oudeland en een kwart in Walburg.

Iedereen is van mening dat Zwijndrecht een weekmarkt hoort te hebben en zouden het jammer vinden als die zou verdwijnen. Driekwart vindt dat de markt in Oudeland zorgt voor gezelligheid en negen op de tien vinden dat de markt niet zorgt voor overlast. In Walburg is 87% van mening dat de markt voor gezelligheid zorgt en acht op de tien is het oneens met de stelling dat de markt voor overlast zorgt. In Oudeland mist 34% van de bezoekers iets op de markt: grotere diversiteit (11x genoemd en meer kramen (2x). In Walburg is dit 37%: grotere diversiteit (25x genoemd) en meer kramen (4x).

Marktkooplieden

De voornaamste conclusie van dit rapport is dat de marktkooplui op beide markten (erg) ontevreden zijn over de prijs in vergelijking met andere markten: 43% in Oudeland en 48% op Walburg. Daarnaast is men in Oudeland ook (erg) ontevreden de tijden van de markt (29%) en de voorzieningen (25%). En in Walburg is men ook (erg) ontevreden over de prijsberekening van de standplaats (36%). 

In Oudeland is iedereen (erg) tevreden over de veiligheid op de markt, de locatie, de ligging, de vaste dinsdag, de sfeer en de vakverdeling. In Walburg is bijna iedereen (erg) tevreden over de los- en laadmogelijkheden (96%) en de vaste donderdag (90%). 

Acht op de tien marktkooplieden staat al van voor 2015 op de markt in Walburg, in Oudeland gaat dat om zes op de tien. In Oudeland gaat het voornamelijk om voedingsmiddelen die niet voor onmiddellijke consumptie zijn (44%) en bloemen en planten (22%); in Walburg houdt een kwart zich bezig met deze voedingsmiddelen en 17% met overige niet-voedingsmiddelen. In de komende jaren willen acht op de tien marktkooplieden de markt in Oudeland houden zoals het nu is. Een derde heeft een voorkeur voor lagere kosten en denkt dat de markt aantrekkelijker kan worden door activiteiten eromheen. Zes op de tien kooplieden in Walburg vinden dat de markt zo kan blijven met een voorkeur voor lagere kosten, de helft wil het houden zoals het nu is en een kwart denkt dat het aantrekkelijker kan door activiteiten eromheen. Voor beide plekken is er geen behoefte aan een andere dag of een andere locatie. Wat er beter zou kunnen: de tijden (korter, langer, flexibeler; 7x genoemd), minder fietsers (4x) en diverser aanbod (3x). 

De marktkooplieden van beide markten zijn het erover eens dat Zwijndrecht een weekmarkt hoor te hebben. Zes op de tien in Oudeland en vijf op de tien in Walburg vinden de weekmarkt in Zwijndrecht aantrekkelijk. Vier op de tien kooplui in Walburg vinden dat de gemeente het bezoek aan de markt niet stimuleert, in Oudeland zijn dat er acht op de tien.