Alblasserdam – Luchtkwaliteit

Verbeteren van de luchtkwaliteit is een belangrijk doel van de gemeente Alblasserdam. Er is daarom een 'Actieprogramma Luchtkwaliteit Alblasserdam 2016-2020' opgesteld. Bewustwording onder inwoners is een belangrijk onderdeel van dit actieprogramma. Dit vanuit de gedachte dat ook inwoners een belangrijke bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit en dat inwoners nodig zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren. En voordat inwoners bij kunnen dragen aan een betere luchtkwaliteit, zullen zij zich eerst bewust moeten zijn van hun eigen invloed hierop. Daarbij wil de gemeente Alblasserdam inwoners ook meer bewust maken van de relatie tussen luchtkwaliteit en gezondheid.

Conclusies

Luchtkwaliteit in Nederland

De helft van de inwoners beoordeelt de luchtkwaliteit in Nederland als goed, ruim een kwart vindt de kwaliteit slecht. Zes op de tien vindt de luchtkwaliteit in Nederland slechter dan 20 jaar geleden.

Luchtkwaliteit in Alblasserdam

Twee derde van de inwoners vinden de luchtkwaliteit in Alblasserdam slechter dan elders in Nederland. Acht op de tien inwoners maken zich wel eens zorgen. Men is het meest bezorgd wanneer het windstil is, op een winterse dag wanneer het mistig is (beide 38%), of op een zonnige warme zomerdag (32%). Zeven op de tien zijn bezorgd dat de slechte lucht kan leiden tot longziekten of eerder overlijden. De helft maakt zich zorgen over gezondheidsproblemen. In de open vraag geeft men aan zich vooral zorgen te maken over de houtkachels, het verkeer/A15 en eigenlijk altijd.

Verantwoordelijkheid

De meeste deelnemers aan het onderzoek, zeven op de tien, vinden dat de gemeente en de landelijke overheid de luchtkwaliteit in Alblasserdam moeten verbeteren. Gevolgd door de (grote) bedrijven en de provincie (64% en 57%). Een derde vindt dat de inwoners zelf hiervoor verantwoordelijk zijn. En eveneens een derde vindt dat Europa hiervoor verantwoordelijk is.

De helft vindt dat ze beetje invloed hebben op de luchtkwaliteit en vier op de tien denken dat ze weinig of geen invloed hebben. Men benadrukt vooral dat het een gezamenlijk belang is.

Bijna alle huishoudens hebben een auto op benzine of diesel (95%), waarvan de helft dagelijks gebruik maakt. Vier op de tien hebben een BBQ set, die voor de helft af en toe gebruikt wordt.

In het afgelopen jaar heeft een vijfde van de inwoners twee of meer keer gevlogen. Daartegenover heeft ruim de helft niet gevlogen. Door 15% is vuurwerk afgestoken.

Bewustwording

Het programma "Samen sterk voor schone lucht" uit het Actieprogramma Luchtkwaliteit is bekend bij 22% van de deelnemers aan het onderzoek. Van de activiteiten die de gemeente inzet voor de bewustwording van de inwoners zijn de luchtmeetsensoren op verschillende plaatsen het bekendst (45%), gevolgd door het verantwoord hout stoken (34%) en alternatieve routes voor het vrachtverkeer (27%). Het minst bekend is de proef met elektrische deelauto's.

De informatie hierover heeft men voornamelijk uit het huis-aan-huisblad gehaald (62%), ook wel van de billboards in de gemeente (26%) en veel minder van de website (9%), facebook (7%) en twitter van de gemeente (4%). Vijf inwoners noemen ook nog alblasserdamsnieuws.nl.

In totaal 45% van de deelnemers aan het onderzoek vindt dat de gemeente niet genoeg doet of vindt dat de gemeente nog meer moet doen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Eveneens 45% heeft hier geen mening over. De resterende 10% vindt dat de gemeente voldoende doet of vindt het geen taak voor de gemeente. Het liefst willen de inwoners dat houtkachels en brandkorven verboden worden of aan banden gelegd (25x genoemd). Daarnaast kan wat gedaan worden aan het verkeer (16x genoemd; betere ontsluiting, minder vrachtverkeer, schonere auto's en openbaar vervoer) en de bedrijven beter controleren op uitstoot (14x).