Alblasserdam – Veiligheid in Alblasserdam

De gemeente Alblasserdam werkt op dit moment aan het vierjaarlijkse veiligheidsbeleid. Daarvoor wordt op verschillende manieren informatie verzameld. Een manier is het bevragen van de burgers. In deze factsheet leest u de resultaten hiervan.

Conclusies

In de eigen buurt

Acht op de tien inwoners voelen zich nooit onveilig in de eigen buurt. Een vijfde voelt zich soms onveilig. Slechts 2% voelt zich vaak onveilig. Vier op de tien respondenten vinden dat de gemeente Alblasserdam voldoende doet aan de veiligheid in de buurt. Opvallend is dat bijna 30% niet weet of de gemeente daaraan voldoende doet. Eén op de tien oordeelt dat de gemeente onvoldoende doet voor de veiligheid in de buurt.

De drie belangrijkste punten om aan te pakken in de buurt vinden de bewoners: vernielingen en rommel op straat (64%), overlast gevende jeugdgroepen (42%) en te hard rijden (35%).

In de gemeente

Drie kwart voelt zich nooit onveilig in de eigen gemeente. Ruim een derde vindt dat de gemeente voldoende doet aan de veiligheid in de gemeente. Een kwart weet niet of de gemeente daaraan voldoende doet. Opnieuw 10% vindt dat het onvoldoende is.

De top 3 van aan te pakken gemeentelijke problemen is: individuele criminele jongeren en overlast rondom horeca (beide 37%) en overlast rondom winkelcentra (33%). Drie op de tien mensen noemen risico's van gevaarlijke stoffen en de veiligheid op scholen. Een vijfde vindt dat radicalisering en terrorisme aangepakt moeten worden. Verder noemen de inwoners het verkeer als probleem (10x genoemd) van "waanzinnig hard rijdende wielrenners en bromfietsen op de fietspaden", "sluipverkeer van en naar Oud Alblas… leidt tot hele gevaarlijke situaties".