Alblasserdam - Zuidelijk Havengebied

Het plan Haven Zuid in de gemeente Alblasserdam wordt binnenkort in ontwikkeling gebracht. De gemeente Alblasserdam heeft een combinatie van ontwikkelaars uitgekozen die een plan gaat ontwikkelen voor een woonwijk van ca. 90 woningen (inclusief parkeerplaatsen), waarvan ca. 40 in de sociale sector, een brug richting Landvast en een transferium voor ca. 350 auto’s. De gemeente wil graag een nulmeting naar de opinie van inwoners en ondernemers over dit gebied. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden geeft de resultaten weer in deze factsheet.

Samenvatting

71% van de respondenten is bekend met de plannen voor het Zuidelijk Havengebied. De bekendheid onder ondernemers/omwonenden is nog hoger, namelijk 80%. 

Men kent het project vooral doordat men erover gelezen heeft in de krant, Gemeentenieuws,, huis-aan-huisblad en gemeentelijke website. Dit is door driekwart genoemd. Daarnaast is het bekend omdat men er in de buurt woont of er regelmatig langs komt. Dit is door de helft genoemd.

De huidige inrichting krijgt een laag rapportcijfer, gemiddeld een 5,0. 58% geeft het een ruime onvoldoende. De respondenten vinden de inrichting rommelig, leeg, kaal, saai, ongezellig en onaantrekkelijk.

Wat vindt men belangrijk bij de ontwikkeling van het gebied? Inwoners, ondernemers en omwonenden vinden de woonfunctie belangrijk, met aandacht voor (sociale), betaalbare woningen voor ouderen en jongeren. Daarnaast ruimte en voldoende parkeergelegenheid. veilig verkeer en groen. 

Opvallend is verder dat het transferium en de brugverbinding nauwelijks tot niet belangrijk worden genoemd. Slechts 3x wordt het transferium genoemd, en 2x om dit absoluut niet te doen en 4x wordt genoemd dat de brugverbinding overbodig is. 

Bijna iedereen (94%) wil op de hoogte gehouden worden van de ontwikkeling van het Zuidelijk Havengebied, met name via huis-aan-huisblad of nieuwsbrief.