Dordrecht - Jaarwisseling Dordrecht

Jaarwisseling Dordrecht maart 2019

Binnen de gemeente Dordrecht leeft de vraag hoe de samenleving graag de jaarwisseling viert. Hoe kijkt men aan tegen de Dordtse vreugdevuren? Wat vinden ze van het afsteken van vuurwerk, welke overlast ervaren ze en wat is hun voorkeursplek voor het afsteken van vuurwerk? U leest het in deze factsheet van het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD).

Samenvatting

 

Op basis van het onderzoek onder de leden van het bewonerspanel voor Dordrecht trekken we de volgende conclusies: 

Een klein deel van de Dordtse bevolking bezoekt wel eens een vreugdevuur: bijna de helft van de mensen weet van het bestaan af en van de 'kenners' is ongeveer 10% wel eens bij een vreugdevuur geweest. De meerderheid van de 'kenners' staat negatief tegenover het vreugdevuur. Onder de bezoekers zien we een tweedeling: de helft van de bezoekers kent positieve woorden toe aan de vreugdevuren, de andere helft negatieve. Ruim de helft van de bezoekers zal niet nogmaals gaan, met name vanwege de onprettige sfeer. 

Het aandeel voorstanders voor het afsteken van siervuurwerk is even groot als de groep tegenstanders. Bij knalvuurwerk zijn de tegenstanders duidelijk in de meerderheid. Een kwart van de bewoners ervaart veel overlast tijdens de toegestane uren; buiten de toegestane uren loopt dit op tot 50%. De samenleving is verdeeld over de vraag waar het vuurwerk afgestoken moet worden. De grootste groep kiest weliswaar voor één centrale vuurwerkshow, maar tegelijkertijd kiest bijna een kwart voor 'overal' en een vergelijkbare groep voor 'enkele aangewezen plekken'.