Dordrecht – Weizigt

In het kader van de visie op de toekomst van het Duurzaamheidscentrum Weizigt is er behoefte aan inzicht in de bekendheid en het beeld van het Duurzaamheidscentrum Weizigt en haar activiteiten nu en het wensbeeld van inwoners in de toekomst.

Conclusies

Voorzieningen

Negen op de tien deelnemers aan het Bewonerspanel zijn een beetje tot goed bekend met het Duurzaamheidscentrum Weizigt. De Stadsboerderij is het best bekend, gevolgd door de tuinen die bekend zijn bij 80%. Eenzelfde beeld zien we bij het belang dat mensen hechten aan de voorzieningen. Zes op de tien inwoners van Dordrecht heeft Weizigt ten minste één of meerdere keren bezocht. De Bijenstal, Volière en Kunst in de tuin zijn relatief weinig bekend.

Activiteiten

Ruim zes op de tien mensen hebben gehoord van de activiteiten lessen en projecten op scholen, campagne 'n schone stad en vrijwilligerswerk bij Weizigt. De andere activiteiten zijn minder bekend. Ook hier zien we hetzelfde beeld bij het belang dat men hecht aan de activiteiten: de lessen op scholen en de campagne ' n schone stad vinden de meeste mensen (zeer) belangrijk. Afhankelijk van de activiteit heeft 5% tot 18% (weleens) meegedaan.

Communicatie

De helft van de inwoners heeft wel eens gehoord van of gekeken op de website van Weizigt. Het twitteraccount van Weizigt is veel minder bekend. Er blijkt enige behoefte te zijn aan meer communicatie.

Duurzaamheid

Ongeveer 150 inwoners (20%) heeft behoefte aan informatie over een onderwerp op het gebied van duurzaamheid, zoals over hoe ze bewuster met energie moeten omgaan, over duurzaamheid en afvalverwerking.

In het algemeen is Weizigt bij mensen met kinderen meer bekend dan bij mensen zonder kinderen en vooral de Bijenstal is bij mensen met kinderen beter bekend dan bij mensen zonder kinderen. Mensen met kinderen bezoeken de voorzieningen van Weizigt vaker: de Volière vaker dan 10 keer, Aquarama en Kunst in de tuin 2-4 keer en de Stadsboerderij vaker dan 1 keer. Toch hechten mensen met kinderen minder belang aan Kunst in de tuin en vinden ze de Stadsboerderij meer dan verwacht (erg) belangrijk. Mensen met kinderen doen vaker mee aan lessen en projecten op school en de vakantieactiviteiten dan mensen zonder kinderen. Mensen met kinderen vinden het Duurzaamheidcafé minder belangrijk dan mensen zonder kinderen.