Energie agenda Hardinxveld-Giessendam

De gemeente heeft als opgave gesteld om voor 2050 energieneutraal te zijn. Voor de gebouwde omgeving (zowel koop-als huurwoningen) wil men in 2035 al volledig van het aardgas af zijn. Om dat te bereiken wordt gewerkt aan drie opgaves: energiebesparing, uitfasering aardgas en duurzaam opwekken van energie. In de Lokale Energie Agenda wordt ingezoomd op drie actoren: de gemeente, die een faciliterende en regisserende rol vervult en het goede voorbeeld geeft, de woningeigenaren (kopers en verhuurders) en ondernemers. De gemeente heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden gevraagd een bewonerspanel over energie te houden.


Samenvatting

Acht op de tien huishoudens hebben al dubbel/driedubbel glas in de woonkamer en een HR-ketel en zeven op de tien dubbel/driedubbel glas in de slaapkamers. Slechts bij 1% is geen enkele energiebesparende maatregel genomen. 
 

Koopwoning 

Vier op de tien bewoners zijn van plan de komende drie jaar (meer) energiebesparende maatregelen te nemen. Ze denken voornamelijk aan vloer- (27%), spouwmuur- (25%) en dakisolatie (20%). Zes op de tien kiezen hiervoor vanwege de bijdrage aan een beter milieu. Ook een verbetering van het comfort in het huis (55%) en het feit dat de investering zich binnen 10 jaar terugverdient (40%) worden genoemd. 
De belemmeringen die daarbij vermeld worden: te duur (46%), niet van toepassing (22%) en het kan niet bij mijn woning (15%). Ook heeft men al (veel/genoeg) gedaan (26x genoemd). 
 

Huurwoning

Acht op de tien huurders is bereid meer huur te betalen voor de verlaging van de energiekosten: drie op de tien alleen wanneer ze in totaal wat minder gaan betalen en een kwart ook wanneer ze evenveel of meer gaan betalen. 
 

Duurzame energie

Bijna de helft gebruikt groene energie en een derde heeft zonnepanelen. Een kwart gebruikt geen duurzame energie. Vier op de tien gaat in de komende drie jaar (meer) duurzame energie gebruiken. Ze denken dan voornamelijk aan: groene energie (41%) en zonnepanelen (37%). 
Het zou kunnen zijn dat eigenaren die al maatregelen hebben genomen in de toekomst minder maatregelen hoeven te nemen. Maar het kan ook zijn dat eigenaren die al maatregelen hebben genomen, ook in de toekomst bereid zijn nog meer maatregelen te nemen. Deze twee veronderstellingen heffen elkaar min of meer op. De huishoudens die groene energie gebruiken zijn inderdaad iets vaker van plan om ook andere maatregelen op gebied van duurzame energie te nemen. Het verschil is echter niet zo groot.
Zes op de tien inwoners koken op aardgas. Een kwart ziet elektrisch/inductie/keramisch koken zeker als een mogelijk alternatief. Ruim een kwart ziet daar niets in. Voor 44% is het afhankelijk van kosten en consequenties.
 

Geïnformeerd worden 

Ruim de helft van de inwoners wil het liefst geïnformeerd worden door een brief van de gemeente of via het Gemeentenieuws in een huis-aan-huisblad (45%). Een kwart kiest voor een digitale nieuwsbrief of een informatieavond. Het Regionaal Energieloket wordt door 6% genoemd. Inwoners zouden dan geïnformeerd willen worden over wanneer er wat in de eigen straat gaat gebeuren (73%), wie er wat gaat betalen (69%) en de mogelijkheden om energie te besparen (46%). 
Voor de bewoners zijn de kosten het belangrijkst (61x genoemd), het milieuaspect (20x) en energiebesparing en duurzaamheid (beide 19x). Vier op de tien inwoners weet niet wat het belangrijkste is als het gaat om energie. De anderen willen graag geholpen worden met subsidies/financiële tegemoetkomingen (36x genoemd) en voorlichting/informatie (15x).