HI-Ambacht – Veilig leven in Hendrik-Ido-Ambacht

Jaarlijks heeft de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht een aantal acties met het doel om de veiligheid onder de inwoners te verhogen. Zo was er afgelopen zomer de roadshow 'Veilig de zomer door' en eind 2015 de Veiligheidskrant zodat Ambachters nog veiliger de feestdagen door kunnen komen.

Conclusies

Bereik

Een vijfde van de deelnemers aan het Bewonerspanel heeft de krant Veilig leven ontvangen, vier op de vijf ontvingen de krant niet. Zij hebben de krant ook niet op een andere plek gelezen of op een andere wijze ontvangen. Uiteindelijk leest 5% de krant in z’n geheel, 3% grotendeels en 6% een beetje.

Oordeel krant

Van de mensen die de krant gelezen hebben, zijn ruim acht op de tien (erg) tevreden over de betrouwbaarheid, duidelijkheid, actualiteit en bruikbaarheid van de krant. Over de volledigheid van de krant is men iets minder tevreden.

Informatie

De informatie over veiligheid tijdens de feestdagen (3x genoemd) en de informatie over de buurt (2x) vond men het meest bruikbaar. Twee keer vond men alles in de krant de moeite waard. Andere bruikbare informatie is: veiligheid rondom huis, inbraak en het overzicht van gemeentelijke instanties die zich bezighouden met veiligheid. Lezers missen weinig in de krant. Eén keer wordt genoemd: informatie over de burgerhulpverlening bij reanimatie.

Concrete actie ondernomen

Een vijfde van de deelnemers aan de vragenlijst heeft een concrete actie ondernomen na het lezen van de krant, zoals checken van de rookmelders, licht aangelaten bij afwezigheid, altijd de deur op slot en meer rondkijken in de omgeving wat er gebeurt.

Rapportcijfer

De krant krijgt een gemiddeld rapportcijfer van 7,3 van de inwoners.