Dordrecht Opinie Energie

In het Energieakkoord Drechtsteden is het realiseren van een energie neutrale stad in 2050 één van de hoofddoelen van het beleid. Dordrecht bereidt zich met "nieuwe energie" voor op de Energietransitie.

Zeven op de tien inwoners vindt het (erg) belangrijk om over te schakelen op andere energiebronnen. De belangrijkste reden daarvoor is dat het gebruik van aardgas, benzine e.d. zorgt voor opwarming van de aarde en stijging van de zeespiegel (82%). Zes op de tien vinden ook dat benzine en diesel zorgen voor luchtverontreiniging en slecht zijn voor de gezondheid. Voor de helft is de winning van aardgas in Groningen die zorgt voor schade aan huizen een belangrijke reden. Andere redenen zijn dat we de aarde goed moeten achterlaten door verantwoord om te gaan met hulpbronnen en hernieuwbare energie raakt nooit op (beide 4x genoemd). 
Bij de overschakeling naar andere energiebronnen vinden negen op de tien het belangrijk dat de kosten behapbaar blijven en 59% dat het comfort in de woning goed blijft. Ook belangrijk is dat de overschakeling geluidsarm (warmtepomp) is en duurzaam (beide 9x genoemd). 

Kennis over energietransitie 

Acht op de tien inwoners hebben zich wel eens verdiept in de veranderingen op energiegebied.

Huidige situatie   

Negentig procent van de huizen wordt verwarmd door centrale verwarming op aardgas. Ook worden houtkachels genoemd (21x) en blokverwarming (15x). Als alternatief voor aardgas denkt 30 procent aan een warmtenet en een vijfde aan een systeem dat gebruik maakt van elektriciteit. Ook genoemd worden: waterstof (62x genoemd) en zonne-energie (13x). 
Koken wordt voor 60% op aardgas gedaan en voor 40% wordt elektrisch, met inductie of keramisch gekookt. Voor de helft van de inwoners is elektrisch koken zeker een alternatief. Voor een derde hangt het van de kosten af en voor 12% is het geen optie. 

Maatregelen in de toekomst 

Acht op de tien respondenten hebben al dubbel of driedubbel glas in de woonkamer en drie kwart hebben al een HR-ketel en 71% gebruikt ledlampen. Zonnepanelen worden ook genoemd (21x). Nog eens vier op de tien zijn van plan in de komende drie jaar energiebesparende maatregelen te nemen. Dan wordt er gedacht aan vloerisolatie (26%), dakisolatie (24%) of ledlampen (23%). Daarnaast denkt men aan zonnepanelen, -boiler, -cellen, -collectoren (45x genoemd). 

Drie kwart kiest voor deze maatregel omdat het een bijdrage levert aan een beter milieu. Voor 62% is een verbetering van het comfort in huis belangrijk. Een belemmering bij de keuze voor energiebesparende maatregelen zijn de kosten (53%), een kwart vindt dat het bij de woning niet kan en een vijfde weet te weinig van de mogelijkheden. Ook zegt men dat er geen belemmeringen zijn, alles is al gedaan (59x genoemd). 

Groene energie 

Zes op de tien maakt gebruik van groene energie en een vijfde heeft zonnepanelen. Ook wordt windenergie genoemd (9x). Een kwart gebruikt geen duurzame energie. 
55 procent is van plan de komende drie jaar (meer) duurzame energie te gaan gebruiken. Daarbij denkt men aan het aanschaffen van zonnepanelen (41%), kiezen voor groene energie (36%) en aansluiten bij warmtenet (32%). 

Informatie 

Een vijfde van de inwoners is bekend met het Energieloket Dordrecht. Daarvan heeft de helft de website nog niet bezocht. Van degenen die de website wel bezochten heeft 42% informatie opgezocht over energiebesparing of duurzame energie. Een vijfde zocht naar informatie over collectieve inkoop. 
Van de gemeente verwacht men voorlichting en informatie (135x genoemd), subsidie of financiële bijdrage (109x), stimuleren (42x) en advies (30x). 
Acht op de tien inwoners willen graag geïnformeerd worden over wanneer er wat in de straat gaat gebeuren. Drie kwart over wie wat gaat betalen en de helft wil graag horen over de mogelijkheden om energie te besparen. Men wil het liefst geïnformeerd worden via een brief van de gemeente (44%) of een digitale nieuwsbrief (27%). Veertien keer oppert men dat alle kanalen ingezet moeten worden, zodat alle bewoners bereikt kunnen worden. 

Een derde was bekend met de bijeenkomst van bewoners en 8% heeft die bijeenkomst ook bezocht. De bijeenkomsten van de gemeente over de energietransitie was bekend bij een kwart van de inwoners en is bezocht door een kleiner deel (4%). De bijeenkomst over energiebesparing in de wijk was bekend bij 11% en werd bezocht door 1%. 
Het belangrijkste voor de inwoners als het gaat om energie is: betaalbaarheid (311x genoemd), duurzaamheid (64x), milieuvriendelijk (63x) en zuinig (36x).