Papendrecht – Bekendheid duurzaamheid

De gemeente Papendrecht heeft de ambitie om de gemeente duurzaam te ontwikkelen en de kwaliteit van de omgeving te verbeteren. Dit is onder meer opgenomen in de "Ambities gemeente Papendrecht op het gebied van vermindering van fijnstof en NO2 en vermindering van geluidhinder" en het "Uitvoeringsprogramma Papendrecht Duurzaam 2017-2020". De gemeente werkt aan een groene en schone omgeving, met minder lawaai en schone lucht. Dit doet de gemeente samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en met andere gemeenten binnen de regio.

Conclusies

Informatie duurzaamheid en omgevingskwaliteit

Zes op de tien deelnemers aan het Bewonerspanel volgen het nieuws over duurzaamheid en omgevingskwaliteit. De helft leest dat nieuws op de pagina met het gemeentenieuws in het Papendrechts Nieuwsblad of in een ander lokaal huis-aan-huisblad. Een derde maakt gebruik van een landelijke krant of sociale media.

De voorkeur van de inwoners voor media gaat ook uit naar het Papendrechts Nieuwsblad (52%), lokale huis-aan-huisbladen (49%) en sociale media (37%). Acht op de tien inwoners kiest voor een korte tekst met foto's.

Negen op de tien deelnemers hebben informatie gelezen over Chemours/Dupont (figuur 7).

Wat doet de gemeente aan duurzaamheid en omgevingskwaliteit

Het Repaircafé (80%), Zwerfafvalpakkers (64%) en de sociale moestuin (60%) zijn de bekendste activiteiten uit het duurzaamheidsprogramma. Van de activiteiten voor verbetering van de omgevingskwaliteit zijn de uitbreiding van de waterbus (80%), de gratis bewaakte fietsenstalling (74%) en aandacht voor de doorstroming van de A15 (72%) het bekendst.

De meest aansprekende activiteiten op gebied van duurzaamheid en omgevingskwaliteit zijn de aandacht voor de doorstroming op de A15 (51%)en de informatie over Chemours/Dupont (43%). Bij deze activiteiten is men het meest persoonlijk betrokken (55x genoemd), verder vindt men luchtkwaliteit van groot belang (36x) en gezondheid (16x). De minst aansprekende activiteit is het actieplan geluid/de geluidbelastingkaarten (4%) en de aanleg van een openbaar kraanwaterpunt (3%).

Een kwart vindt dat de gemeente voldoende informeert over duurzaamheid. De helft reageert neutraal op de stellingen of de gemeente voldoende informeert over duurzaamheid en omgevingskwaliteit en of de gemeente daar voldoende aan doet. Een derde is het niet eens met de stellingen dat de gemeente voldoende informeert over het verbeteren van de omgevingskwaliteit en of de gemeente er genoeg aan doet. Dat laat zich ook zien in de rapportcijfers: duurzaamheid krijgt een 6,2 van de inwoners en omgevingskwaliteit een 5,8.

Wat kan de burger zelf doen op gebied van duurzaamheid

Drie kwart kiest regelmatig of af en toe voor duurzame producten in de winkel, ook als die wat duurder zijn. Een vijfde kiest nooit voor duurzame producten.

De eigen activiteiten van burgers op gebied van duurzaamheid en omgevingskwaliteit die zij al doen, zijn: besparen op elektriciteitsverbruik (93%), isoleren woning (87%) en het proberen het afval 100% te scheiden (76%). Verder zou men zelf meer energiezuinige apparaten willen aanschaffen, waaronder ook auto's (24x genoemd), meer aan afvalscheiding doen (21x) en zonnepanelen plaatsen (11x).