Papendrecht - Oud & Nieuw in Papendrecht

Oud & Nieuw in Papendrecht

De gemeente Papendrecht is begin 2020 een participatietraject gestart om samen met de Papendrechtse bevolking antwoord te geven op de vraag: hoe willen we de komende jaarwisseling met elkaar vieren? Onderdeel van dit participatieproject is het opzetten en afnemen van een vragenlijst onder
Papendrechters. In deze rapportage leest u hoe de vragenlijst tot stand kwam, wie 'm heeft ingevuld en wat de resultaten zijn.

Samenvatting

 

Op basis van de uitgezette enquêtes trekken we de volgende conclusies:

In grote lijnen kijken jong en oud in Papendrecht verschillend naar het vieren van de jaarwisseling. Waar het vooral jongeren zijn die vuurwerk afsteken, zijn het de ouderen die de meeste overlast ervaren en vaker niet de straat op durven te gaan. Jongeren geven als rapportcijfer een 7,5 voor de laatste jaarwisseling, ouderen een 6,2. Jongeren typeren de afgelopen jaarwisseling vooral als feestelijk en gezellig, ouderen zien het ook geregeld als onveilig. Deze verschillen worden nog groter als we degenen die vuurwerk afsteken afzetten tegen degenen die dat niet doen.

Naast deze verschillen, zien we ook overeenkomsten. Ongeacht de leeftijd, voelen drie op de tien mensen zich tijdens oud en nieuw onveilig op straat. Bewoners zien het liefst dat politie en andere toezichthouders meer optreden tegen agressie richting hulpverleners en tegen het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden.