Sliedrecht – Verkeer in Sliedrecht

De gemeente Sliedrecht werkt momenteel aan een nieuw verkeersbeleidsplan voor de komende 15 jaar. Zij vindt het belangrijk om hier ook de input van inwoners en ondernemers in mee te nemen. Vandaar dat het Onderzoekcentrum Drechtsteden hier onderzoek naar heeft gedaan. De resultaten leest u in deze factsheet.

Conclusies

Auto

Top 3 gevaarlijke verkeerspunten voor auto's

Negen op de tien automobilisten ervaren wel één of meer gevaarlijke verkeerspunten in Sliedrecht. Het meest genoemde knelpunt is de Thorbeckelaan (57x genoemd) en met name de aansluitingen met de Simon Stevinstraat, de Savornin Lohmanlaan, de Kamerlingh Onnesstraat en de hele Vogelbuurt. Er is daar slecht zicht en er wordt te hard gereden. Het tweede grote knelpunt is de Craijenstein (41x genoemd) en dan vooral waar die overgaat in de Parallelweg. Ook hier zijn slecht zicht en te hard rijden de meest genoemde redenen. Tevens is het gevaarlijk door overstekers. Op de derde plek staat de aansluiting afrit A15- Ouverture (31 keer genoemd), waar men het erg druk vindt en onoverzichtelijk.

Gemis in wegennet auto's

Eén op de drie mist ergens in Sliedrecht iets in het wegennet voor automobilisten in Sliedrecht. De afrit A15 wordt 17 keer genoemd en over het algemeen gaat het hierbij over de doorstroming. Op de Thorbeckelaan (14 keer genoemd) is onder andere een rotonde (4x genoemd) gewenst. Ook wordt Baanhoek 9 keer genoemd. Voor het overige wordt ontsluiting (19x) en doorstroming (10x) in z'n algemeenheid genoemd (dus niet plaatsgebonden).

Fiets

Top 3 gevaarlijke verkeerspunten voor fietsers

Gevaarlijk voor fietsers is het met name op de Thorbeckelaan (86x genoemd), de Stationsweg (52x) en de Rembrandtlaan (40x). De meest genoemde plekken aan de Thorbeckelaan zijn de aansluitingen met de Rivierdijk en de Stationsweg. Dit zijn tevens de meest genoemde aansluitingen voor de Rembrandtlaan. Bij de Stationsweg zelf vindt men de rotondes en de aansluiting op de Tiendweg gevaarlijk. Overigens ervaart een kwart van de fietsers geen gevaarlijke verkeerspunten in Sliedrecht.

Gemis in fietsnetwerk

Drie op de tien fietsers missen iets in het fietsnetwerk. Het meest genoemde probleem waar Sliedrechtenaren tegenaan lopen is het gebrek aan voorrang voor fietsers op de rotondes (in het algemeen, dus niet plaatsgebonden). Ook zou men graag oversteekplaatsen hebben op de Deltalaan en de Stationsweg.

Voorrang fietsers op rotondes

Momenteel hebben fietsers geen voorrang op de rotondes in Sliedrecht. Een kleine meerderheid van zes op de tien vindt dat hier verandering in moet komen.

Voetgangers

Top 3 gevaarlijke verkeerspunten voor voetgangers

Vier op de tien voetgangers ervaren één of meer gevaarlijke verkeerspunten in Sliedrecht. In de Kerkbuurt (18x genoemd) vindt men het te druk en wordt er te hard gereden. Ook in de Thorbeckelaan (17x genoemd) wordt te hard gereden. Ook de Rembrandtlaan en de Stationsweg ervaart men als gevaarlijk voor voetgangers (elk 16x genoemd). In de Rembrandtlaan wordt te hard gereden en van de Stationsweg vindt men dat de weg in slechte staat verkeert.

Openbaar vervoer

Dienstregeling

Een kwart van degenen die wel eens van het openbaar vervoer gebruik maken, ervaart hier problemen mee. Deze hangen voor het merendeel samen met de dienstregeling (niet vaak genoeg, niet vroeg genoeg e.d.).