Papendrecht - Verkenning Duurzaamheid Papendrecht

De gemeente Papendrecht wil een duurzame gemeente worden en wil aan de slag met een agenda duurzaamheid. Dit is aangekondigd in het Coalitie Akkoord 2018-2022 van de gemeente. Het gaat daarbij om thema's zoals milieu, klimaat, energie, duurzame mobiliteit en hergebruik/grondstoffen.

 

Conclusies

Belangrijkste onderwerpen voor deze collegeperiode

De drie belangrijkste onderwerpen voor deze collegeperiode zijn volgens de inwoners: een groen en duurzaam Papendrecht, communicatie met en betrokkenheid van inwoners en zorg voor de kwetsbaren.

 

Belangrijkste thema's

De doorstroming A15/A16/N3 verbeteren (58%) en energie besparen (50%) zijn volgens de inwoners veruit de belangrijkste duurzaamheidsthema's.

Energie

Negen op de tien inwoners gaan zuinig om met energie en acht op de tien vinden het belangrijk dat de energietransitie in Papendrecht goed wordt voorbereid. Zelf hebben de meeste inwoners in huis spaar- of LED lampen (79%) en driekwart heeft de woning goed geïsoleerd met dubbele beglazing en heeft apparatuur met zuinig energielabel. Over deelname aan het project voor zonnepanelen op andermans dak wordt wisselend gedacht: een derde wil graag meedoen en een derde niet. De inwoners zien graag dat voor het thema energie op de agenda komen te staan: voorlichting (52x genoemd), zonnepanelen/-energie (34x) en subsidie/financiële mogelijkheden (25x).
Volgens de helft van de inwoners zou de gemeente in alle gemeentelijke panden het energieverbruik terug moeten brengen. Ook zou de gemeente de energie voor die panden duurzaam kunnen opwekken (zo geeft 44% van de inwoners aan).

Duurzame mobiliteit

Inwoners vinden duurzame mobiliteit een belangrijk onderwerp. Acht op de tien inwoners vinden het belangrijk dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door gebruik te maken van elektrisch vervoer of de fiets. Ruim de helft van de bewoners vindt dat de gemeente niet voldoende doet om de inwoners uit de auto te krijgen, maar ook dat zij zelf niet – waar mogelijk - met het openbaar vervoer reizen. Op de agenda zou absoluut moeten staan: verbetering openbaar vervoer (106x genoemd), het afremmen van het autogebruik (49x) en meer fietspaden/fietsen bevorderen (32x).

Zelf nemen zeven op de tien inwoners voor ritjes binnen Papendrecht meestal de fiets of gaan lopen. Zes op de tien vinden dat de gemeente het gebruik van de fiets moet stimuleren. De helft wil dat de gemeente bij het Rijk lobbyt voor een betere doorstroming op de A15/A16/N3.

Hergebruik en afvalvermindering

Inwoners van Papendrecht vinden het belangrijk dat afval vermindert en gerecycled wordt (94%). Negen op de tien maken zich zorgen om de aantasting van de natuur door zwerfafval. Bijna iedereen neemt zelf een tas mee bij het boodschappen doen (95%) en velen scheiden thuis zoveel mogelijk het afval (86%).
De gemeente kan daarbij helpen door goed gedrag te belonen met een korting op afvalstoffenheffing (57%) en betere informatie te geven over wat er gebeurt met het ingezamelde afval (55%). Op de agenda zou absoluut moeten staan: scheiden van afval stimuleren (66x genoemd), meer (ondergrondse) containers/afvalbakken (64x) en voorlichting (37x).

Klimaat en biodiversiteit

Negen op de tien vinden het belangrijk dat de gemeente werkt aan meer groen, meer diversiteit in groen en minder verharding. Het klimaat en biodiversiteit vindt 83% een belangrijk onderwerp. Een deel van de inwoners (de helft) heeft elementen in de tuin om bijen en insecten aan te trekken of heeft een tuin die overwegend groen is.

Graag zien de inwoners dat de gemeente aangeeft hoe ze met relatief kleine maatregelen kunnen vergroenen (57%) en dat de gemeente gaat overleggen met woningcorporaties huurders om samen projecten te doen (41%). Absoluut op de agenda moet: (thuis en openbaar) vergroenen (109x genoemd), opvang en berging water (39x) en informeren en voorlichten (24x).

Milieu en gezondheid

Voor bijna iedereen is omgevingskwaliteit en gezondheid een belangrijk onderwerp (96%). Driekwart volgt het nieuws over Chemours/Dupont. Drie op de tien inwoners stellen in de woning last te hebben van verkeerslawaai, voor 44% geldt dat niet. Zelf ventileren ze regelmatig hun woning (95%) en zet zeven op de tien de motor af wanneer ze ergens voor moeten wachten.

Volgens de inwoners zou de gemeente zich moeten blijven inzetten voor een betere doorstroming op de A15/A16/N3 (65%) en beter te handhaven en meer te controleren bij milieubelastende bedrijven (48%). Op de agenda ziet men het liefst de luchtkwaliteit met de uitstoot van bedrijven (44x genoemd) en uitstoot van houtkachels en fijnstof (43x), gevolgd door de doorstroming van A15/A16/N3 (51x) en het verkeer, met name het sluipverkeer, verkeershinder, -lawaai en het verminderen van autogebruik (39x).

Bijdrage inwoners aan de agenda duurzaamheid

14% van de inwoners wil actief bijdragen aan de duurzaamheidsagenda, en nog eens 45% geeft aan dat misschien te doen. Een op de tien is al actief en heeft al initiatieven, twee op de tien willen in de buurt actief zijn en 65% wil meedenken over de thema's van de duurzaamheidsagenda.

Rol voor de gemeente

De belangrijkste rol voor de gemeente bestaat volgens de inwoners vooral uit zelf het goede voorbeeld geven ter inspiratie (52%), gevolgd door informatie geven over subsidies en financieringsmogelijkheden (43%) en bewustwording kweken bij inwoners en bedrijven (39%).