Woonvoorkeuren Alblasserdam

Alblasserdam vindt wonen belangrijk en heeft het bouwen van meer betaalbare woningen en bouwen voor doorstroming en het vergroten van kansen van Alblasserdammers op de lokale woningmarkt als speerpunt genoemd. Daaruit vloeien de vragen voort voor dit onderzoek:

-Hoe is de huidige woonsituatie?
-Welke woonvoorkeuren (waaronder betaalbare woningen) leven er in Alblasserdam?
-Zijn huishoudens geneigd om te verhuizen waardoor doorstroming op gang komt?

Kansen voor doorstroming

Gemiddeld wil 15% van de huishoudens de woning gaan verduurzamen, 3% wil deze aanpassen en 11% verbouwen. Vooral jongeren en 35-54 jarigen kiezen voor verduurzamen of verbouwen. De verhuisgeneigdheid in Alblasserdam is vergelijkbaar aan wat er uit landelijk onderzoek komt. Het zijn echter vooral jongeren (van 18-34 jaar) die willen verhuizen. Dat geldt voor bijna de helft. Zij zijn ook relatief vaak ontevreden over de woonsituatie. 

Van de 55-plussers geeft 7% aan zeker te willen verhuizen. De leeftijdsgroep 35-54 jaar wil wat vaker misschien verhuizen, afhankelijk van het aanbod. Senioren hebben een voorkeur voor een patiobungalow (begane grond) en appartement (met lift) en 1 of 2 gemeenschappelijke voorzieningen. Daarbij is voorkeur voor een gemiddeld tot groot balkon en 3 of 4 kamers en parkeerruimte voor 1 auto. De wens tot huren en kopen is in evenwicht.  

Huidige woonsituatie

In het onderzoek hebben we gekeken naar drie leeftijdsgroepen en verschillen tussen huishoudens in een relatief goedkope (huur-of koopwoning) en een betaalbare of duurdere koopwoning. Bij koopwoningen legden we de grens bij 250.000 euro. We onderscheiden de leeftijdsgroepen jongeren: 18-34 jaar, 35-54 jaar en senioren: 55-plussers. Van de deelnemers aan het onderzoek woont zes op de tien huishoudens in een rij-of hoekwoning. Daarnaast woont 18% in een betaalbaar of duurdere vrijstaande/2^1 kapwoning en 23% in vooral goedkope flat/appartement met lift of zonder lift. Jongeren wonen relatief vaak in een flat/appartement zonder lift. Senioren in een appartement met lift. De leeftijdsverdeling in woningen van Woonkracht10 is redelijk gespreid.

Zeven op de tien huishoudens zijn (zeer) tevreden over hun huidige woonsituatie, één op de tien is (zeer) ontevreden. Opvallend is dat de bewoners van goedkope woningen minder vaak tevreden en vaker ontevreden zijn over de huidige woonsituatie. Jongeren zijn vaker dan gemiddeld (zeer) ontevreden en senioren zijn vaker (zeer) tevreden over hun woonsituatie. Bijna zeven op de tien zijn (zeer) tevreden over hun woonomgeving. Bij de goedkopere woningen is men significant vaker (zeer) ontevreden. De meest genoemde redenen om minder tevreden te zijn over de woonomgeving zijn: onaantrekkelijk (47%) en te druk (26%). 

Voor driekwart van de huishoudens is de woning geschikt of geschikt te maken voor de huidige gezins-of zorgsituatie. 18% van de huishoudens geven aan dat de woning niet geschikt te maken is omdat deze te klein, te groot te gehorig is of te weinig voorzieningen heeft.

Toekomstige  wensen

Huishoudens kunnen in de toekomst blijven wonen in de woning waar ze tevreden over zijn en mogelijk overwegen te investeren in verduurzaming of de woning aanpassen of verbouwen. Anderen overwegen wellicht om in de toekomst te verhuizen. 15% van de huishoudens is zeker van plan de woning te verduurzamen en 20% overweegt dit. 25% van de huishoudens geeft aan dat de woning al verduurzaamd is. 

Zo’n 15% van de huishoudens overweegt  mogelijk in de toekomst de woning te gaan aanpassen en 20% gaat misschien verbouwen. Zo’n 13% geeft aan te kijken om te verhuizen en nog eens 24% overweegt dit mogelijk in de toekomst. Ongeveer vijfzesde van de woningzoekenden zoekt (ook) in Alblasserdam. Eenzesde zoekt alleen buiten Alblasserdam om uiteenlopende redenen.

We hebben iedereen gevraagd om een voorkeur voor een woonvorm aan te geven. De grootste voorkeur heeft een 2^1 kapwoning (36%), gevolgd door appartement (19%), patiobungalow (17%) en eengezinswoning in rij (15%). Patio en appartementen zijn  vooral populair onder senioren. Jongeren en de leeftijd 35-54 wensen vaak een eengezinswoning in rij of 2^1kap/vrijstaande woning. Vervolgens kon men voorkeuren aangeven voor grootte van een tuin, balkon, lift, aantal kamers, parkeerruimte, bergruimte en gemeenschappelijke voorzieningen (zie voor details het verslag). De voorkeur qua prijs is leeftijdsafhankelijk. Jongeren hebben een grote voorkeur voor een huurprijs van 500-808 euro of een koopsom tot 250.000 euro. Senioren hebben voorkeur voor een betaalbare koopwoning (355.000-525.000 euro). 

Voor het wonen in Alblasserdam in de komende 5 jaar vinden inwoners drie dingen het meest belangrijk:

  1. Meer betaalbare woningen (48%)
  2. Groen blijven (46%)
  3. Meer woningen voor starters (41%)

Wel zijn hier verschillen per leeftijdsgroep. Tot slot zijn stellingen voorgelegd over het wonen zoals de plek om woningen te bouwen. Bijna zeven op de tien willen woningen waar bedrijven weggaan; 35% kiest ook voor woningen ten zuiden van de Alblas en 27% voor iets hoger of kleiner bouwen.