Zwijndrecht - Parkeren in Zwijndrecht

In het gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 2016-2030 van Zwijndrecht is gesignaleerd dat er in sommige wijken en buurten een tekort aan parkeerplaatsen is. Daarom werkt de gemeente aan een nieuw parkeerbeleidsplan samen met het Ingenieursbureau Drechtsteden. Zij onderzoeken welke parkeerproblemen bewoners ervaren, waar de tekorten precies zijn en welke oplossingen er kunnen zijn. Om deze vragen te beantwoorden heeft het OCD een vragenlijst verspreid onder de leden van het Bewonerspanel Zwijndrecht en de vragenlijst uitgezet via een openbare link.

Conclusie

De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn:

  • In bijna alle Zwijndrechtse huishoudens die een vragenlijst invulde heeft men de beschikking over minimaal één auto. Het overgrote deel van het wagenpark is niet elektrisch of hybride.
  • De helft van de bewoners ervaart parkeeroverlast in de eigen buurt doordat hun straat volstaat met auto's en bedrijfsbusjes en (daardoor) een tekort aan parkeerplekken. Parkeerproblemen in de eigen buurt is ook het parkeer-issue dat als eerste moet worden aangepakt volgens de respondenten. De oplossing die het meest is aangedragen, is het anders inrichten van de bestaande parkeerplekken (bijvoorbeeld schuine parkeervakken).
  • Elders in Zwijndrecht is er vooral een tekort aan parkeerplekken rondom winkelcentrum Walburg en bij het Veerplein en treinstation.
  • De mogelijkheden om het tekort aan parkeerplaatsen op te lossen door meer autobezitters te laten parkeren op eigen terrein zijn redelijk beperkt: 6% van de bewoners met een auto overweegt de auto voortaan op eigen terrein te parkeren, oftewel zo'n 1.140 huishoudens.
  • Er zijn meer mogelijkheden om de parkeerdruk te verlagen door het creëren van parkeerplaatsen op enige afstand van woningen. Vier op de tien autobezitters zegt ervoor open te staan om de auto op enige afstand van de eigen woning te parkeren. Bijna de helft van hen vindt een afstand tussen de 100 en 250 meter acceptabel. Drie op de tien willen het op minder dan 100 meter en een kwart doet het voor 250 tot 1.000 meter.
  • Het creëren van extra parkeerplaatsen ten kosten van huidige groen, speelplekken of de breedte van de straten ligt gevoelig. Hier zijn meer autobezitter op tegen dan voor. Er is wel een meerderheid te vinden voor het introduceren van de regel om bedrijfsbusjes buiten de buurt/wijk te laten parkeren. Dat geldt ook voor het reserveren van één parkeerplek per woning.