Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht 2017

In de programmabegroting 2018 van de gemeente Zwijndrecht staat dat het doel van het hondenbeleid is om een schone openbare ruimte zonder overlast gevende honden te hebben. Voorjaar 2017 startte de gemeente Zwijndrecht een grote publiciteitscampagne - genaamd Zwijndrecht wordt poepsjiek – om inwoners te informeren over het hondenbeleid.

Conclusies

Overlast en ontevredenheid

Een kwart van de inwoners ervaart veel overlast van hondenpoep. Deze overlast wordt vooral veroorzaakt doordat hondenbezitters hondenpoep niet opruimen. De helft van de inwoners is ontevreden over het opruimen van hondenpoep door de hondenbezitter zelf en een derde over het achteraf verwijderen door de gemeente. Door communicatie, toezicht en handhaving tracht de gemeente deze overlast in te perken, zo blijkt uit de programmabegroting. De gemeente zou daarnaast meer hondenpoepbakken kunnen plaatsen en de hondenpoepzuiger vaker kunnen inzetten.

Regels hondenbeleid bekend

De gemeente heeft de regels van het hondenbeleid goed en duidelijk met haar inwoners gecommuniceerd. Bijna alle inwoners (hondenbezitters en niet-hondenbezitters) zijn op de hoogte van de regels van het hondenbeleid. Zoals verwacht zijn hondenbezitters het best op de hoogte van deze regels. Hondenbezitters weten dat zij de hond bij uitlaten moeten aanlijnen en de poep moeten opruimen (met uitzondering van een aantal losloopgebieden). Ook kennen zij de verbodsgebieden, zoals kinderspeelplekken en het gebied rondom scholen.

Gevoel van onveiligheid door loslopende honden

Drie kwart van de inwoners voelt zich niet onveilig door loslopende honden. Zes op de tien inwoners daarentegen voelen zich weleens onveilig doordat honden naar hun toe rennen. Hondenbezitters voelen zich voornamelijk onveilig doordat zij bang zijn dat andere honden hun eigen hond aanvallen. Om dit gevoel van onveiligheid te reduceren zou de gemeente, daar waar een aanlijnplicht geldt, op de naleving hiervan kunnen controleren.

Minder tevreden over losloopgebieden en hondenpoepbakken

Ruim de helft van de hondenbezitters is ontevreden over het aantal, de ligging en het onderhoud/schoonmaak van de losloopgebieden. Hetzelfde geldt voor het aantal hondenpoepbakken en de plaats waar de hondenpoepbakken staan. Uitzondering is Heerjansdam, daar is de helft van de inwoners en 89% van de hondenbezitters juist (zeer) tevreden over het aantal hondenpoepbakken. Over het legen van de hondenpoepbakken zijn vier op de tien (38%) hondenbezitters tevreden.

Voorlichtingscampagne

Het effect van de voorlichtingscampagne is beperkt, bij drie kwart van de inwoners en van de hondenbezitters is die niet bekend. Zes op de tien inwoners en de helft van de hondenbezitters die de campagne wel kenden, vonden de campagne en de folder duidelijk. 10% geeft aan anders te zijn gaan handelen na de voorlichtingscampagne.

Verbetersuggesties

Uit dit onderzoek komen een aantal verbetersuggesties naar voren:

  • Controleer intensiever of de regels van het hondenbeleid worden nageleefd;
  • Plaats meer hondenpoepbakken;
  • Zet de hondenpoepzuiger vaker in;
  • Communiceer duidelijker over losloopgebieden;
  • Geef met borden aan waar het losloopgebied begint en eindigt;
  • Omhein losloopgebieden;
  • Geef op de overzichtskaart hondenvoorzieningen duidelijk aan waar de verbods- en losloopgebieden zijn (deze plattegronden zijn nu niet goed leesbaar).

Bij de bovenstaande verbetersuggesties plaatsen wij een kanttekening. Uit ons onderzoek wordt ook duidelijk dat een deel van de respondenten vindt dat hondenbezitters hun mentaliteit en gedrag aan zouden moeten passen. De bevraagde hondenbezitters en niethondenbezitters wijzen dus niet alleen naar de gemeente.