Infographic Veiligheidsprioriteiten inwoners Dordrecht

De cijfers zijn verzameld in mei/juni 2022. De vragenlijst is uitgezet onder ons bewonerspanel en een aselecte steekproef van inwoners van Dordrecht.