Leefsituatie Kromhout - Kasperspad 2022

De afgelopen paar jaren onderzochten wij, het Onderzoekcentrum Drechtsteden, de leefsituatie van het Kromhout – Kasperspad en omgeving. De leefbaarheid scoort hier al jaren slechter dan gemiddeld in Dordrecht. De gemeente zet samen met andere partners in op verbetering hiervan. Om de ontwikkeling te blijven volgen hebben wij – in opdracht van de gemeente Dordrecht – in het najaar 2022 opnieuw een herhalingsmeting gedaan. Dit is inmiddels de vierde meting op rij. De resultaten leest u in deze rapportage. Dit geeft een geactualiseerd beeld van de leefsituatie in dit aandachtsgebied volgens de buurtbewoners.

Voor dit onderzoek benaderden we in het najaar van 2022 alle huishoudens in het gebied Kromhout – Kasperspad en omgeving. We vroegen hen om de enquête digitaal of schriftelijk in te vullen. Van de in totaal 482 benaderde huishoudens, vulden er 163 de vragenlijst in (34%).