Onderzoek speelruimte Zwijndrecht

Het Speelruimteplan van de gemeente Zwijndrecht bevat een streefbeeld voor de speelvoorzieningen in Zwijndrecht, voor kinderen (0 t/m 5 jaar), jeugdigen (6 t/m 11 jaar) en jongeren (12 t/m 18 jaar). Het streefbeeld is een theoretisch model, gebaseerd op algemene richtlijnen en demografische gegevens. Uit het streefbeeld blijkt dat van de huidige 158 speelplekken, er 28 overtallig zijn en opgeheven of omgevormd kunnen worden naar informele speel- of ontmoetingsruimte. De gemeente wil het streefbeeld in de praktijk toetsen door middel van een enquête naar ervaringen en wensen van omwonenden van deze speelplekken. Deze enquête is uitgevoerd door het Onderzoekcentrum Drechtsteden in juni 2016. Hieronder leest u de resultaten.

Conclusies

  1. Het merendeel van de omwonenden (gemiddeld 73%) kiest voor het eerste scenario en wil de speelplek als plek behouden. Bij 19 van de onderzochte 28 speelplekken is het draagvlak voor verwijderen of omvormen dan ook gering. Bovendien worden die speelplekken veel gebruikt, en is men er tevreden over. In een aantal gevallen is er behoefte aan een wat bredere doelgroep of onderhoud of vernieuwing van een toestel.
  2. Bij 9 speelplekken is minder dan tweederde van de omwonenden voor behoud als speelplek. Het aandeel omwonenden dat voorkeur heeft voor een andere invulling is daar relatief groot. Bij andere inrichting kan het gaan om groen of anders, zoals enkele keren genoemd parkeren. Bij de volgende vijf speelplekken geeft tussen 24 en 46% van de omwonenden de voorkeur aan omvorming: Uranusstraat, Smetanaplaats, Serenade (achterzijde), Ooievaarplein en Trasmolen.
  3. De ervaringen van omwonenden van de onderzochte 28 plekken op gebied van schoon, heel en veilig zijn over het algemeen goed. Gemiddeld vindt 54% de speelplek schoon, tweederde van de omwonenden vindt de speelplek veilig en 42% vindt deze goed onderhouden.
  4. Bij vijf plekken is echter minder dan een derde het eens dat deze speelplek schoon is. Dat gaat om: Trasmolen, Delibesplaats, Smetanaplaats, Ooievaarplein en Vinkplein. De veiligheid wordt relatief laag gewaardeerd bij de Burg. Slobbelaan en Ooievaarplein. Het onderhoud wordt minder beoordeeld bij zes speelplekken (minder dan eenvijfde is positief over het onderhoud). Het gaat om: de speelplekken Smetanaplaats, Bockhof, Hinderstein, Ooievaarplein, Randweg en Trasmolen. We zien dat omwonenden een hogere voorkeur hebben voor omvorming van de speelplek, wanneer de tevredenheid erover relatief laag is.