Straatintimidatie Dordrecht, 2021

De gemeente Dordrecht vindt het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de omvang en vooral de aard van intimidatie op straat en op sociale media. De gemeente Dordrecht heeft hierbij speciale aandacht voor ervaringen van vrouwen, ouderen, mensen met een lichamelijke beperking, migranten/statushouders en jongeren. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden deed onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek bieden de gemeente richting bij de aanpak van intimidatie op straat en op sociale media.

Conclusies

Ervaring met straatintimidatie

Eén derde van de Dordtenaren (34%) heeft de afgelopen 12 maanden weleens te maken gehad met straatintimidatie in hun woonplaats. Kijken we langer terug, dan heeft de helft van de Dordtenaren (51%) dit weleens meegemaakt. Vrouwen zijn aanzienlijk vaker slachtoffer van straatintimidatie dan mannen; bijna de helft van de vrouwen (46%) is dit de afgelopen 12 maanden weleens overkomen, tegenover één op de vijf mannen (21%). Ouderen (65+) zijn juist minder vaak slachtoffer van straatintimidatie (17%).

Nastaren is de meest voorkomende vorm van straatintimidatie; één op de vijf Dordtenaren (21%) heeft dit de afgelopen 12 maanden meegemaakt. Ook een aanzienlijk deel van de Dordtenaren (16%) kreeg beledigende opmerkingen nageroepen. Daarnaast is er met name sprake van nafluiten (11%), nasissen (9%) en seksuele opmerkingen naroepen (8%). Maar ook achterna lopen (7%) en in het nauw drijven (5%) komt voor. Andere vormen van straatintimidatie zijn minder aan de orde.