Veiligheid Alblasserdam

De landelijke Veiligheidsmonitor helpt gemeenten om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de eigen bewoners. Maar ook vergeleken met de andere Drechtstedengemeenten en gemeenten met dezelfde stedelijkheidsklasse. Alsmede van de situatie per wijk en vergeleken met 2012.

Conclusies

Op basis van de Veiligheidsmonitor 2015 trekken we de volgende conclusies:

  • De bewoners van de Drechtsteden beoordelen de leefbaarheid en veiligheid in de eigen buurt veelal op dezelfde wijze als inwoners van andere sterk stedelijke gemeenten of net wat minder gunstig. Zo is de waardering voor de fysieke voorzieningen (denk aan onderhoud, speeltoestellen) en de sociale samenhang net iets lager en de ervaren overlast van rommel, dronken mensen op straat, rondhangende jongeren en parkeeroverlast net iets hoger. Vergeleken met 2012 voelen meer mensen zich wel eens onveilig in de eigen buurt en zijn de bewoners minder tevreden over het onderhoud van de wegen en paden en perken en plantsoenen. Wel is men meer tevreden over het functioneren van de politie.
  • De beoordeling van de leefbaarheid en veiligheid is in Alblasserdam grotendeels stabiel gebleven. Wel is de tevredenheid over het onderhoud van de wegen, paden en pleintjes achteruit gegaan. De gemeente scoort, vergeleken met van andere sterk stedelijke gemeenten, goed op de sociale samenhang, buitenverlichting, speelplekken voor kinderen, verloedering (rommel, hondenpoep) en de veiligheid in de buurt. Rondhangende jongeren en verkeersoverlast zijn een aandachtspunt.
  • Het rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt hangt sterk samen met de omvang van de criminaliteit, de ervaren overlast en de leefbaarheid. In Alblasserdam scoren de wijken op deze aspecten in lijn met het gemeentelijk cijfer. Een aandachtspunt is wel de toename van het aantal mensen dat vindt dat er veel criminaliteit is – wat ook blijkt uit de geregistreerde criminaliteit door de politie.