Veiligheid Dordrecht 2015

De landelijke Veiligheidsmonitor helpt gemeenten om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de eigen bewoners. Maar ook vergeleken met de andere Drechtstedengemeenten en de G32. Alsmede van de situatie per wijk en vergeleken met 2012.

Conclusies

Op basis van de Veiligheidsmonitor 2015 trekken we de volgende conclusies:

  • De bewoners van de Drechtsteden beoordelen de leefbaarheid en veiligheid in de eigen buurt veelal op dezelfde wijze of net wat minder gunstig als de inwoners van G32-gemeenten. Zo is de waardering voor de fysieke voorzieningen (denk aan onderhoud, voorzieningen voor jongeren) en het rapportcijfer voor de leefbaarheid net iets lager en de ervaren overlast van rondhangende jongeren en parkeeroverlast net iets hoger. Vergeleken met 2012 voelen meer mensen zich wel eens onveilig in de eigen buurt en zijn de bewoners minder tevreden over het onderhoud van de wegen en paden en perken en plantsoenen. Wel is men meer tevreden over het functioneren van de politie.
  • De beoordeling van de leefbaarheid en veiligheid is in Dordrecht grotendeels stabiel gebleven. Wel zien we dat de gemeente op meerdere aspecten minder goed scoort dan de G32. Dit zijn: tevredenheid over speelplekken voor kinderen en voorzieningen voor jongeren, de overlast van rommel op straat, dronken mensen, rondhangende jongeren, hard rijden en parkeeroverlast, oordeel over sociale samenhang en, tot slot, de rapportcijfers voor het prettig wonen in de buurt en de ervaren veiligheid in de buurt.
  • Het rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt hangt sterk samen met de omvang van de ervaren criminaliteit, overlast en leefbaarheid. In Dordrecht pakt dit als volgt uit: in Oud Krispijn hangt de onveiligheid in belangrijke mate samen met de ervaren criminaliteit, in Noordflank, het Reeland en Wielwijk met de ervaren overlast en in Nieuw Krispijn en Crabbehof/Zuidhoven met de (beperkte) leefbaarheid.