Veiligheid Zwijndrecht

De landelijke Veiligheidsmonitor helpt gemeenten om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de eigen bewoners. Maar ook vergeleken met de andere Drechtstedengemeenten en gemeenten met dezelfde stedelijkheidsklasse. Alsmede van de situatie per wijk en vergeleken met 2012.

Conclusies

Op basis van de Veiligheidsmonitor 2015 trekken we de volgende conclusies:

  • De bewoners van de Drechtsteden beoordelen de leefbaarheid en veiligheid in de eigen buurt veelal op dezelfde wijze als inwoners van andere sterk stedelijke gemeenten of net wat minder gunstig. Zo is de waardering voor de fysieke voorzieningen (denk aan onderhoud, speeltoestellen) en de sociale samenhang net iets lager en de ervaren overlast van rommel, dronken mensen op straat, rondhangende jongeren en parkeeroverlast net iets hoger. Vergeleken met 2012 voelen meer mensen zich wel eens onveilig in de eigen buurt en zijn de bewoners minder tevreden over het onderhoud van de wegen en paden en perken en plantsoenen. Wel is men meer tevreden over het functioneren van de politie.
  • De beoordeling van de leefbaarheid en veiligheid is in Zwijndrecht grotendeels stabiel gebleven. Gunstig is dat het aandeel mensen dat slachtoffer is geweest van een misdrijf of delict afnam sinds 2012. Op dit punt doet de gemeente het nu ook beter dan andere sterk stedelijke gemeenten. Zwijndrecht scoort vergeleken met andere sterk stedelijke gemeenten laag op de fysieke voorzieningen, sociale samenhang, parkeeroverlast en het functioneren gemeente m.b.t. aanpak leefbaarheid en veiligheid.
  • Het rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt hangt sterk samen met de omvang van de criminaliteit, de ervaren overlast en de leefbaarheid. In Zwijndrecht pakt dit als volgt uit: in Walburg, Heer Oudelands Ambacht en Heerjansdam hangt de veiligheid in belangrijke mate samen met de goede leefbaarheid, in Kort Ambacht hangt de onveiligheid samen met het gebrek aan leefbaarheid (sociale samenhang). Overlast en criminaliteit drukten in 2012 de veiligheid Noord, maar dat is niet langer het geval.