Veiligheid in Dordrecht

Met de landelijke Veiligheidsmonitor heeft de gemeente Dordrecht inzicht in de lokale veiligheidssituatie. Het gaat om de beleving van de inwoners op diverse onderwerpen als leefbaarheid, overlast, veiligheid, criminaliteit en slachtofferschap. In deze factsheet vergelijken we de Dordtse scores door de tijd, zetten het af tegen de G32 en bekijken de situatie per wijk.

Conclusies

Op basis van de Veiligheidsmonitor 2017 en de politiecijfers trekken we de volgende conclusies:

  • Dordtenaren beleven de leefbaarheid en veiligheid in hun stad op dezelfde wijze als twee jaar geleden. Over een langere periode, namelijk vanaf 2012, zien we wel drie ontwikkelingen. En allemaal positief: een beter functionerende politie, minder fysieke verloedering en minder persoonlijk slachtofferschap volgens de Dordtenaren.
  • In grote lijnen komt de leefbaarheid en veiligheid in Dordrecht overeen met die van de G32-gemeenten. Wat dat betreft is Dordrecht erop vooruitgegaan sinds 2015, toen Dordrecht nog minder scoorde op sociale samenhang, prettig wonen in de buurt en fysieke verloedering. We zien nu nog maar twee, voor Dordrecht nadelige, verschillen met de G32. Dordtenaren zijn minder tevreden over de fysieke voorzieningen (en dan met name over het ontbreken van voorzieningen voor jongeren) en ze ervaren meer verkeersoverlast (te hard rijden, agressief rijgedrag en parkeeroverlast). Hoewel de ervaren verkeersoverlast duidelijk boven het gemiddelde van de G32 ligt, is de Dordtse verkeersoverlast vergelijkbaar met die in de helft van de G32 gemeenten.
  • Zes MJP-indicatoren voor de periode 2014-2018 zijn ontleend aan de Veiligheids-monitor. Van vier indicatoren is de streefwaarde behaald: de rapportcijfers voor prettig wonen in de buurt en veiligheid, fysieke verloedering en persoonlijk slachtofferschap.
  • De politiecijfers laten sinds 2012 een gunstige ontwikkeling zien. Alleen het aantal registraties over dak- en thuislozen of overspannen personen stijgt. Dit alles is in lijn met de landelijke ontwikkeling.