Veiligheidsmonitor Alblasserdam 2023

Met de landelijke Veiligheidsmonitor heeft de gemeente Alblasserdam inzicht in de lokale veiligheidssituatie. Het gaat om de beleving van de inwoners op diverse onderwerpen als leefbaarheid, ervaren overlast, veiligheid, criminaliteit en slachtofferschap.

De landelijke Veiligheidsmonitor wordt eens per twee jaar uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en I&O Research. Onderzoekcentrum Drechtsteden biedt als onderdeel van de Basisdienstverlening periodiek uitbreiding op en rapportage over de Veiligheidsmonitor aan op gemeente- en wijkniveau. Alblasserdam deed in het najaar van 2023 met een meting op wijkniveau mee aan de Veiligheidsmonitor.

De leefbaarheid en veiligheid in Alblasserdam komt over het algemeen overeen met die in vergelijkbare (sterk stedelijke) gemeenten, maar er zijn ook een paar (kleine) verschillen. De belangrijkste noemen we hier:

Aspecten waarop Alblasserdam iets beter scoort dan vergelijkbare gemeenten:

  • Tevredenheid over onderhoud plantsoenen/parken, straatverlichting en speelplekken voor kinderen.
  • Sociale samenhang in de buurt.
  • Minder slachtofferschap van traditionele criminaliteit (met name minder vermogensdelicten).
  • Minder inwoners die stellen dat er veel criminaliteit in de buurt is.

Aspecten waarop Alblasserdam iets slechter scoort dan vergelijkbare gemeenten:

  • Overlast door parkeerproblemen komt vaker voor.
  • Minder zichtbaarheid van politie en gemeentelijke handhavers in de buurt en minder tevredenheid over het functioneren van de gemeentelijke handhavers.
  • Inwoners nemen minder preventieve maatregelen om hun online gegevens te beschermen.