Veiligheidsmonitor Dordrecht 2023

Met de landelijke Veiligheidsmonitor heeft de gemeente Dordrecht inzicht in de lokale veiligheidssituatie. Het gaat om de beleving van de inwoners op diverse
onderwerpen als leefbaarheid, ervaren overlast, veiligheid, criminaliteit en slachtofferschap.

De landelijke Veiligheidsmonitor wordt eens per twee jaar uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en I&O Research.
Onderzoekcentrum Drechtsteden biedt als onderdeel van de Basisdienstverlening periodiek uitbreiding op en rapportage over de Veiligheidsmonitor aan op gemeente- en wijkniveau. Dordrecht deed in het najaar van 2023 met een meting op wijkniveau mee aan de Veiligheidsmonitor.

De leefbaarheid en veiligheid in Dordrecht komt grotendeels overeen met die in vergelijkbare gemeenten (de G40). De paar verschillen die er zijn, zijn klein.

Aspecten waarop Dordrecht iets beter scoort dan vergelijkbare gemeenten:

  • Hogere tevredenheid over onderhoud plantsoenen/parken
  • Minder slachtofferschap van traditionele criminaliteit (vermogensdelicten, geweldsdelicten en vernielingen)

Aspecten waarop Dordrecht iets slechter scoort dan vergelijkbare gemeenten:

  • Lagere tevredenheid over voorzieningen voor jongeren.
  • Meer ervaren overlast van rommel op straat en verkeersoverlast (te hard rijden, parkeerproblemen, agressief
    verkeersgedrag).
  • Dordtenaren doen minder vaak aan bepaalde preventieve maatregelen: - Buurtpreventie apps zijn minder vaak aanwezig en huishoudens zijn daar dan ook minder vaak lid van. Ook buurt --/burgerwachten zijn minder vaak aanwezig en huishoudens zijn minder vaak aangemeld bij Burgernet. - Minder vaak: de fiets in een bewaakte fietsstalling zetten indien mogelijk, (rol)luiken op de woning en buitenverlichting met sensor. - Minder vaak een update of back up uitvoeren op digitale apparaten.

Ontwikkeling binnen Dordrecht

De leefbaarheid en veiligheid in Dordrecht is in 2023 vrijwel gelijk aan 2021. Waar vergelijking met eerder jaren (2019 2015) mogelijk is, toont dat ook meestal een stabiel beeld. Wel zien we een geleidelijke stijging van het rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt; dit steeg van een 6,9 in 2015 naar een 7,3 in 2023. Verder is het aandeel inwoners met camerabewaking bij hun woning gestegen van 16% in 2021 naar 23% in 2023.

Verschillen tussen wijken

In grote lijnen scoren Het Reeland en Sterrenburg als de meest gemiddelde wijken qua leefbaarheid en veiligheid. De wijk Dubbeldam scoort het meest positief en ook Stadspolders scoort beter dan het Dordts gemiddelde. De wijken die het meest in negatieve zin afwijken van het Dordts gemiddelde zijn: Oud Krispijn, de Staart, Wielwijk en Crabbehof /Zuidhoven.