Veiligheidsmonitor Hardinxveld-Giessendam 2023

Met de landelijke Veiligheidsmonitor heeft de gemeente Hardinxveld-Giessendam inzicht in de lokale veiligheidssituatie. Het gaat om de beleving van de inwoners op diverse onderwerpen als leefbaarheid, ervaren overlast, veiligheid, criminaliteit en slachtofferschap.

De landelijke Veiligheidsmonitor wordt eens per twee jaar uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en I&O Research. Onderzoekcentrum Drechtsteden biedt als onderdeel van de Basisdienstverlening periodiek uitbreiding op en rapportage over de Veiligheidsmonitor aan op gemeente- en wijkniveau. Hardinxveld-Giessendam deed in het najaar van 2023 met een meting op wijkniveau mee aan de Veiligheidsmonitor.

Conclusies Veiligheidsmonitor 2023

De leefbaarheid en veiligheid in Hardinxveld-Giessendam komt deels overeen met vergelijkbare (matig stedelijke) gemeenten, maar scoort op sommige aspecten net iets beter of juist net iets slechter. De belangrijkste
noemen we hier:

Aspecten waarop Hardinxveld-Giessendam iets beter scoort dan vergelijkbare gemeenten:

  • Een beter ervaren veiligheid. Inwoners geven een hoger rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt (7,8) en een kleiner aandeel voelt zich weleens onveilig in de buurt (7%). Minder inwoners stellen dat er veel
    criminaliteit in de buurt voorkomt en minder inwoners ervaren een toename van de criminaliteit in de buurt in de afgelopen 12 maanden.
  • Minder slachtofferschap van vermogensdelicten.
  • Een grotere zichtbaarheid van gemeentelijke handhavers in de buurt.
  • Meer inwoners met een buurt of burgerwacht in de buurt.

Aspecten waarop Hardinxveld-Giessendam iets slechter scoort dan vergelijkbare gemeenten:

  • Wat meer inwoners vinden dat hun buurt achteruit is gegaan in de afgelopen 12 maanden (20%).
  • Meer ervaren verkeersoverlast, met name van te hard rijden en parkeerproblemen.
  • Inwoners doen minder vaak aan bepaalde preventieve maatregelen:  - Buurtpreventie apps zijn minder vaak aanwezig en huishoudens zijn daar dan ook minder vaak lid van. Ook zijn minder huishoudens aangemeld bij Burgernet. - Minder vaak de fiets in een bewaakte fietsstalling zetten, minder vaak waardevolle spullen thuis laten en op de woning minder vaak camerabewaking, alarminstallaties en raamstickers Politiekeurmerk Veilig Wonen.
  • Een minder positief oordeel over de politie in de buurt en minder tevredenheid over het functioneren van gemeentelijke handhavers. Ook is de zichtbaarheid van de politie in de buurt iets lager.