Veiligheidsmonitor Hendrik-Ido-Ambacht 2023

Met de landelijke Veiligheidsmonitor heeft de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht inzicht in de lokale veiligheidssituatie. Het gaat om de beleving van de inwoners
op diverse onderwerpen als leefbaarheid, ervaren overlast, veiligheid, criminaliteit en slachtofferschap.

De landelijke Veiligheidsmonitor wordt eens per twee jaar uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en I&O Research. Onderzoekcentrum Drechtsteden biedt als onderdeel van de Basisdienstverlening periodiek uitbreiding op en rapportage over de Veiligheidsmonitor aan op gemeente- en wijkniveau. Hendrik-Ido-Ambacht deed in het najaar van 2023 met een meting op wijkniveau mee aan de Veiligheidsmonitor.

De leefbaarheid en veiligheid in Hendrik Ido Ambacht komt deels overeen met die in vergelijkbare (sterk stedelijke) gemeenten, maar wijkt hier ook op een behoorlijk aantal aspecten in positieve zin van af.

Aspecten waarop Hendrik Ido Ambacht wat beter scoort dan vergelijkbare gemeenten:

  • Hogere tevredenheid over fysieke buurtvoorzieningen (o.a. het onderhoud van stoepen, straten, pleintjes plantsoenen en parken, de straatverlichting en speelplekken voor kinderen).
  • Een hoger rapportcijfer voor het prettig wonen in de buurt. (Waarbij ook op sommige aspecten van sociale samenhang iets hoger wordt gescoord.)
  • Minder overlast van : - Fysiek verloedering (rommel op straat, vernield straatmeubilair, bekladde muren/gebouwen). - Buurtbewoners, dronken mensen, verwarde personen, drugsgebruik en handel
  • Een beter ervaren veiligheid. Inwoners geven een hoger rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt (7,6) en relatief weinig inwoners stellen dat er veel criminaliteit in de buurt voorkomt.
  • Minder traditioneel slachtofferschap (met name relatief weinig vernielingen).
  • Inwoners nemen vaker bepaalde preventieve maatregelen om zichzelf, bezittingen en woning te beschermen: - Wat meer huishoudens zijn aangemeld bij Burgernet en wat meer inwoners hebben een buurt of burgerwacht in de buurt. - Inwoners laten vaker licht branden als ze niet thuis zijn, nemen vaker hun spullen mee uit de auto en hun
    woning heeft vaker extra veiligheidssloten/grendels, (rol)luiken en raamstickers Politiekeurmerk Veilig Wonen.
  • Hogere tevredenheid over het functioneren van de gemeente in de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid.
  • Een wat hogere zichtbaarheid van gemeentelijke handhavers in de buurt.