Veiligheidsmonitor Papendrecht 2023

Met de landelijke Veiligheidsmonitor heeft de gemeente Papendrecht inzicht in de lokale veiligheidssituatie. Het gaat om de beleving van de inwoners op diverse onderwerpen als leefbaarheid, ervaren overlast, veiligheid, criminaliteit en
slachtofferschap.

De landelijke Veiligheidsmonitor wordt eens per twee jaar uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en I&O Research. Onderzoekcentrum Drechtsteden biedt als onderdeel van de Basisdienstverlening periodiek uitbreiding op en rapportage over de Veiligheidsmonitor aan op gemeente- en wijkniveau. Papendrecht deed in het najaar van 2023 met een meting op
wijkniveau mee aan de Veiligheidsmonitor.

Conclusies Veiligheidsmonitor 2023

De leefbaarheid en veiligheid in Papendrecht komt deels overeen met vergelijkbare (sterk stedelijke) gemeenten, maar scoort op sommige aspecten net iets beter of juist net iets slechter. Het gaat daarbij meestal om kleine
verschillen. De belangrijkste noemen we hier:

Aspecten waarop Papendrecht iets beter scoort dan vergelijkbare gemeenten:

 • Er is minder sociale overlast.
 • Een hoger rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt.
 • Minder inwoners die vinden dat er veel criminaliteit is in de buurt.
 • Minder slachtofferschap van traditionele criminaliteit (met name qua vermogensdelicten en geweldsdelicten).
 • Inwoners nemen wat meer preventieve maatregelen in/rond hun woning.

Aspecten waarop Papendrecht iets slechter scoort dan vergelijkbare gemeenten:

 • Minder tevredenheid over voorzieningen voor jongeren.
 • Er is wat minder sociale samenhang.
 • Inwoner zijn iets minder positief over de ontwikkeling van hun buurt in de afgelopen 12 maanden.
 • Buurtpreventie apps zijn minder aanwezig en huishoudens zijn daar dan ook minder vaak lid van.
 • Buurt en burgerwachten zijn minder aanwezig.
 • Lagere tevredenheid op sommige aspecten van de politie, gemeente en gemeentelijke handhavers: (O.a. de zichtbaarheid van de politie en gemeentelijke handhavers in de buurt, enkele aspecten van het
  functioneren van de politie en gemeentelijk handhavers in de buurt en het functioneren van de gemeente m.b.t. de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid).