Veiligheidsmonitor Sliedrecht 2023

Met de landelijke Veiligheidsmonitor heeft de gemeente Sliedrecht inzicht in de lokale veiligheidssituatie. Het gaat om de beleving van de inwoners op diverse
onderwerpen als leefbaarheid, ervaren overlast, veiligheid, criminaliteit en slachtofferschap.

De landelijke Veiligheidsmonitor wordt eens per twee jaar uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en I&O Research. Onderzoekcentrum
Drechtsteden biedt als onderdeel van de Basisdienstverlening periodiek uitbreiding op en rapportage over de Veiligheidsmonitor aan op gemeente- en
wijkniveau. Sliedrecht deed in het najaar van 2023 met een meting op wijkniveau mee aan de Veiligheidsmonitor.

De leefbaarheid en veiligheid in Sliedrecht komt deels overeen met vergelijkbare (sterk stedelijke) gemeenten, maar scoort op sommige aspecten net iets beter of juist net iets slechter. De belangrijkste noemen we hier:

Aspecten waarop Sliedrecht iets beter scoort dan vergelijkbare gemeenten:

  • Minder overlast van: - Fysieke verloedering (met name minder rommel op straat en minder bekladde muren/gebouwen). - Sociale overlast (met name m.b.t. overlast van dronken mensen op straat, verwarde personen, drugshandel en gebruik en mensen die op straat worden lastig gevallen).
  • Beter ervaren veiligheid. Inwoners geven een hoger rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt (7,6) enminder inwoners voelen zich weleens onveilig in de buurt, stellen dat er veel criminaliteit is in de buurt en vinden dat de criminaliteit in de buurt is toegenomen.
  • Minder inwoners zijn slachtoffer geworden van traditionele criminaliteit en online criminaliteit.