De schoonste buurt van Dordrecht

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) heeft in het voorjaar van 2023 een digitale enquête gehouden onder bewoners van een aantal straten die meedoen aan de schoonste buurt van Dordrecht.

In deze straten is dagelijks gekeken naar de mate van bijvuil bij de containers (afvalteller). Met de enquête wilden we te weten komen wat bewoners van de "wedstrijd" gemerkt hebben en we vragen naar het effect op het schoner blijven van de woonomgeving. Vooral in de eerste vier weken is het aantal bijplaatsingen duidelijk lager. Dat inwoners de buurt als schoner ervaren blijkt uit de enquête. Inwoners geven daarbij ook aan zich meer in te zetten voor een schonere buurt. U leest er meer over in de infographic.