Duurzaam ondernemen

De Drechtsteden hebben het Onderzoekcentrum Drechtsteden gevraagd onderzoek te doen onder ondernemers, om te weten te komen in hoeverre ondernemers bekend zijn met het aanbod van de Milieubarometer en behoefte hebben aan ondersteuning bijvoorbeeld bij energiebesparing en CO2 reductie. Hiermee kan een communicatiecampagne afgestemd worden op de behoefte van de ondernemers zelf.

Conclusies

Effect van maatregelen

  1. Ruim de helft van de MKB bedrijven heeft in de afgelopen 12 maanden maatregelen genomen om het milieu te ontlasten. Onder bedrijven met 5 of meer werkzame personen is dit nog hoger, namelijk 62%.
  2. Ongeveer de helft van de bedrijven geeft aan dat gasverbruik, waterverbruik, papierverbruik, bedrijfsafval en brandstofverbruik al laag zijn. Onder bedrijven met 1-4 werkzame personen ligt dit nog ongeveer 10 procentpunt hoger. Voor wat betreft het elektriciteitsverbruik is dat minder het geval: daarvan geeft 30% aan dat het al laag is, 52% dat het gemiddeld is en 7% dat het relatief hoog is.

Mogelijkheden om meer te besparen

  1. Ongeveer tweederde van de MKB bedrijven zien mogelijkheden om te besparen. En van hen verwacht 55% dat deze besparing een financieel aantrekkelijke mogelijkheid is.
  2. De top drie van mogelijkheden wordt gevormd door: het verminderen van elektriciteitsverbruik, investeren in duurzame energie zoals zonnepanelen en verminderen van papierverbruik.
  3. De belangrijkste reden om maatregelen op gebied van duurzaamheid te nemen is het goed omgaan met omgeving en de toekomst en daarnaast bespaart het ook kosten.

Behoefte aan ondersteuning

  1. Ongeveer een kwart van de MKB bedrijven heeft zich in de afgelopen 12 maanden actief ingezet voor gezamenlijke initiatieven op gebied van duurzaamheid, vooral via landelijke branchevereniging of ondernemersvereniging.
  2. Zo'n 13% van de bedrijven (omgerekend zou het om 230 bedrijven gaan) wenst ondersteuning bij de keuze van maatregelen op het gebied van duurzaamheid of de uitvoering ervan. Ondernemers zijn vooral geïnteresseerd in terugverdientijden en technische kennis over toepasbaarheid van maatregelen.

Bekendheid met aanbod

  1. Ongeveer een derde van de ondernemers is (enigszins) bekend met de Milieubarometer of MVO Drechtsteden. Ongeveer 5% wenst er (extra) informatie over. De bekendheid van het dit jaar gestarte MKB Katalysatorfonds is nu nog minder groot. Wel wenst hier 4% informatie over. Daarnaast is een vergelijkbaar aandeel dat contact wenst met één van de zes gemeenten, waar de ondernemer gevestigd is.
  2. In totaal een zesde van de deelnemers aan de enquête heeft een mailadres achtergelaten waarna men op maat benaderd is over Milieubarometer, MVO Drechtsteden, MKB Katalysatorfonds of gemeente.