Luchtkwaliteit in Papendrecht

Begin 2020 heeft Papendrecht -samen met 34 andere gemeenten- het Schone Lucht Akkoord gesloten. De gemeente verkent daarom de mogelijkheden om de luchtkwaliteit te verbeteren en de bijdrage die inwoners en bedrijven daaraan kunnen en willen leveren. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden is gevraagd om via het Bewonerspanel hierover vragen aan inwoners te stellen. Wat vinden inwoners van de luchtkwaliteit? Ervaart men weleens overlast? En wat kunnen inwoners zelf doen om de lucht schoon te houden. U leest de antwoorden in deze factsheet.

Samenvatting/conclusies

Oordeel over de luchtkwaliteit 

De meningen over de luchtkwaliteit in Papendrecht zijn verdeeld: 42% vindt deze voldoende tot zeer goed, en 28% vindt deze onvoldoende tot zeer slecht. Ruim een derde vindt bovendien de luchtkwaliteit (een beetje of sterk) verslechterd.

Drie op de tien inwoners hebben af en toe gezondheidsklachten die mogelijk te maken hebben met luchtkwaliteit. Het gaat om: last van fijn stof, roet en zwart stof, geur en stank en de A15 en N3. Oorzaken zijn (vracht-)verkeer, industrie, scheepvaart. 
Deze klachten komen het meest voor in de wijk DeKooy-Oosteind, vanwege de N3. Meer dan de helft ervaart daar gezondheidsklachten die mogelijk te maken hebben met de luchtkwaliteit. Daar is de luchtkwaliteit ook –volgens relatief meer inwoners- verslechterd. Daarnaast wordt dat ook iets vaker door inwoners van Middenpolder aangegeven. 

Hoe kunnen inwoners bijdragen aan de luchtkwaliteit? 

Vier op de tien inwoners gebruiken de (elektrische) fiets als vervoermiddel voor bestemmingen binnen Papendrecht. Een zesde gebruikt meestal de auto en een kwart de fiets of de auto, afhankelijk van het weer, de afstand of de bagage. Voor bestemmingen buiten Papendrecht gebruikt tweederde meestal de auto. Tweederde van de inwoners pakt al de auto alleen voor noodzakelijke ritten, nog eens een zesde is dat in de toekomst van plan. Eveneens tweederde heeft een groene tuin of heeft deze vergroend. 

Vier op de tien nemen in vergelijking met vroeger vaker de fiets en vanwege de Corona is eenderde thuis gaan werken. De hoeveelheid verplaatsingen met de auto en daarmee belasting van de luchtkwaliteit is daardoor afgenomen. 
Inwoners kunnen bijdragen door: 
-minder vaak de auto te gebruiken; 
-vaker de fiets te pakken; 
-het gebruik van de open haard/hout stook te verminderen; 
-te zorgen voor meer groen in de tuin en 
-over te stappen naar elektrische/hybride auto en fiets.

Gebruik van hout of pelletkachel of open haard 

14% heeft een open haard, hout of pelletkachel, die vooral gebruikt wordt voor de gezelligheid, warmte en energiebesparing. Van hen gebruikt 10% deze vaak. De meesten geven aan schoon en droog hout te gebruiken, de schoorsteen jaarlijks te laten vegen en de open haard of houtkachel niet bij windstil weer te gebruiken. Men vindt het goed dat de gemeente hier informatie over geeft. 7% van hen heeft weleens klachten over het gebruik ontvangen. Een groter deel, namelijk 17% van de inwoners ondervindt vaak overlast van houtrook (pelletkachel of open haard). Drie op de tien gebruiken weleens een barbecue. 5% heeft daar weleens klachten over gehad terwijl 12% van de inwoners er vaak overlast van ondervindt. Zo'n 5% van de deelnemers aan het Bewonerspanel heeft zich bij het stookalert van het RIVM aangemeld en 33% is er mee bekend. Ruim zes op de tien niet.

Rol van de gemeente 

De deelnemers aan het Bewonerspanel vinden schone lucht zeer belangrijk en vinden het belangrijk dat de gemeente veel aandacht hieraan geeft en er informatie over geeft. 
De gemeente kan helpen de luchtkwaliteit te verbeteren door meer groen en bomen in de gemeente te plaatsen, het gebruik van hout stook en open haard te verminderen, fietsen te stimuleren (fietspaden), maatregelen bij de industrie te bevorderen, het (vervuilend) vrachtverkeer (A15, N3) te verminderen en het stimuleren van openbaar vervoer.