Monitor Energie-Agenda 2018

Net als de rest van Nederland wil Zwijndrecht af van het aardgas. We gaan over op schonere, duurzamere warmtebronnen om bijvoorbeeld te koken en de huizen en bedrijven te verwarmen. De gemeente heeft samen met de andere gemeenten in de Drechtsteden, de woningcorporaties, netbeheerder Stedin en warmtebedrijf HVC een startdocument gemaakt: de Transitievisie Warmte 1.0.

Deze visie is het begin van onderzoek wat per wijk de beste alternatieven voor aardgas zijn. Het vormt de basis voor de gesprekken die de Drechtsteden gaan voeren met de bewoners over de verduurzaming van hun wijk. De Transitievisie Warmte 1.0 laat bijvoorbeeld al wel zien dat voor veel wijken in de Drechtsteden een aansluiting op een warmtenet op dit moment de meest kansrijke en goedkope oplossing is. Waar een warmtenet niet mogelijk is, is een elektrische warmtepomp een alternatief. Er zijn ook allerlei ontwikkelingen op het gebied van ‘groen gas’ en waterstof. Dit zijn in een beperkt aantal gebieden ook goede alternatieven.

Nadat alle gemeenteraden in de Drechtsteden het document hebben vastgesteld, start de volgende stap in het onderzoek. Doel is dat uiterlijk 2021 duidelijk is wat het beste alternatief is voor aardgas in de Drechtsteden, uw wijk en uw straat. De Transitievisie Warmte 1.0 vindt u op de website van de Drechtsteden.