Pilot verbeteren ophalen plastic

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) heeft in het najaar van 2022 een digitale enquête gehouden onder bewoners van 6 proefgebieden voor het verbeteren van het ophalen van plastic.

In deze proefgebieden zijn maatregelen genomen zodat inwoners beter op de hoogte zijn hoe en wanneer plastic opgehaald wordt. Ook zijn er extra kroonhaken waar de zakken met afval aangehangen kunnen worden. Met het onderzoek willen we te weten komen of bewoners in de proefgebieden de extra maatregelen hebben gezien en we vragen naar het effect op het schoner blijven van de woonomgeving.
U leest er meer over in de infographic.