Regeling Energiebesparing Hendrik Ido Ambacht

In de periode juni/juli 2022 zijn aan het Bewonerspanel Hendrik Ido Ambacht vragen gesteld over Energie en bekendheid met de Regeling Energiebesparing. U leest de resultaten in de factsheet Regeling Energiebesparing Hendrik Ido Ambacht.

Conclusies

•Het merendeel van de respondenten heeft in de afgelopen drie jaar maatregelen getroffen, zoals energiezuinigere lampen, zuiniger met energie of de thermostaat lager ingesteld.
•De brief van de gemeente is het vaakst bron van informatie over de acties.
•Er was relatief weinig animo voor collectieve inkoop en acties VvE.
•Veel mensen hebben niet meegedaan met de acties omdat ze al maatregelen hadden genomen en het zelf geregeld hebben of ze er niet mee bekend zijn. 
•Zes op de tien inwoners hebben een cadeaubon aangevraagd. Waarmee ze ledlampen, radiatorfolie of tochtstrips hebben aangeschaft. Acht op de tien zijn tevreden over de cadeaubon.
•Het liefst wil men in de toekomst geïnformeerd worden door een brief van de gemeente, de Gemeentepagina in het weekblad De Brug en sociale media.
•Driekwart is van plan de komende jaren (meer) energiebesparende maatregelen te treffen. Men denkt daarbij aan zonnepanelen, warmtepomp en zuiniger doen met energie.
•Bijna de helft is van plan de komende jaren (meer) energiebesparende maatregelen te treffen met behulp van subsidies van de overheid of te betalen met eigen spaargeld.
•De inwoners zouden geholpen willen worden met financiële steun/subsidie en meer en betere informatie. Voor huurders is het belangrijk dat de verhuurder meewerkt aan grote energiebesparende maatregelen.