Samenvatting evaluatie opgaveplan duurzaamheid 2017

De gemeente Dordrecht heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) gevraagd om het opgaveplan duurzaamheid te evalueren. In hoeverre is men ermee op de goede weg: wat is er aangepakt en wat is daarvan het resultaat? En wat zijn de ervaringen met de nieuwe manier van werken en de samenwerking met de netwerkpartners? En waarvoor is eventueel bijsturing nodig? Kortom een lerende evaluatie om werkwijze, aanpak en doelbereik te verbeteren.

Samenvatting

Samenvatting van de algemene uitgangspunten opgave duurzaamheid: netwerken, focus, gemeente als voorbeeld.

  1. Kiest een regisserende, stimulerende, faciliterende/adviserende en/of limiterende rol, maar geen uitvoerende rol, tenzij wettelijk vereist of wanneer er anderszins een sterk alibi voor bestaat. Heeft een externe oriëntatie gericht op samenwerking buiten, in plaats van vergaderen binnen.
  2. Legt wel een flink deel van de plannen vast (het opgaveplan), maar zal ook moeten meebewegen op ontwikkelingen en kansen die nu nog niet bekend zijn, maar die zich wel zullen voordoen; een soort gezond en instinctief opportunisme. Daar moet binnen de opgave ruimte, tijd en geld voor zijn.
  3. Ontplooit alleen activiteiten (ook de ongeplande) die vallen binnen de geselecteerde thema’s. Het onderwerp Duurzaamheid is breed en het woord ‘duurzaam’ kan overal voor gezet worden. Voor een succesvolle opgave is focus noodzakelijk. Dus liever 6 dingen goed doen, dan 12 dingen half. Het opgaveplan bouwt enerzijds voort en geeft anderzijds nieuwe impulsen aan het duurzaamheidsbeleid voor de gemeente.
  4. Wil dat de gemeentelijke organisatie Dordrecht een lichtend voorbeeld is/ wordt op de gekozen duurzaamheidsthema’s in deze opgave. Het kan niet zo zijn, dat we allerlei duurzaamheidsambities richting samenleving uitdragen, terwijl we zelf aantoonbaar duurzaamheidsprincipes met voeten treden! Uiteraard gaat het hier ook om haalbaarheid, maar voorbeeldgedrag blijft een belangrijk punt voor de opgave. Practice what you preach

Daarnaast zijn er uitgangspunten op gebied van organisatie en financiën.