Verslag kennisatelier "Kansrijk samenwerken aan energiebesparing"

Er wordt veel gesproken over energiebesparing en duurzame energie, maar er moet nog veel meer gebeuren! Het Onderzoekcentrum Drechtsteden organiseerde daarom op de dag van de duurzaamheid, 10 oktober, een kennisatelier over kansrijk samenwerken aan energiebesparing. Het kennisatelier werd bezocht door 35 mensen waaronder vertegenwoordigers van corporaties, platform duurzaamheid/Drechtse Stromen, organisaties bestuurders/raadsleden en ambtenarenduurzaamheid en wonen.

Conclusie van de presentaties

Jan Schalk van het Onderzoekcentrum Drechtsteden liet zien dat veel organisaties bezig zijn met energiebesparing. Er zijn initiatieven op lokaal niveau, zoals Drechtse Stromen, de aanleg van het warmtenet en initiatieven mondiaal, zoals het klimaatakkoord van Parijs, beleid van de rijksoverheid, provincie en gemeentes. Veel inspanning, maar het effect blijft vooralsnog achter bij de ambitie. Daarom dit kennisatelier over welke lessen we kunnen leren uit de praktijk en theorie.

Pilot regionale energiestrategie: samen de handen uit de mouwen!

Jos Benner vertelde dat de regio Drechtsteden komend jaar pilotregio is om te komen tot regionale energiestrategieën, samen met Friesland, Midden Holland, West Brabant en Hart van Brabant. Deze pilot is ontstaan uit de samenwerking van 3 ministeries, en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen. Het doel van de pilot is de doelstelling om energieneutraal te zijn in 2050 dichterbij te brengen door verbindingen te versterken en acties te versnellen. Zes actieteams gaan in de komende maanden aan de slag.

Voorbeelden samenwerking bij nieuwbouw

Het kennisatelier had het genoegen kennis te kunnen maken met twee prijswinnende voorbeelden van nieuwbouwprojecten en deze zijn toegelicht vanuit de opdrachtgever (Paul Letterie van corporatie Trivire), met de hoogste score voor GPR-gebouw in 2015 respectievelijk de opdrachtnemer (John Mol, architect bij EGM), met de hoogste score voor GPR-gebouw in 2013/2014.

Energiebesparing op scholen: aantonen van snelle terugverdientijd is niet genoeg

Jan de Keizer had vragen voor de aanwezigen over wat er nodig is om energiebesparing kansrijk te maken. Ongeveer de helft van de zaal heeft de indruk of ervaring dat dit nog niet snel en eenvoudig te realiseren was. Dit blijkt ook uit het project energiebesparing op scholen, waar de Drechtsteden, de Omgevingsdienst ZHZ, het Ingenieursbureau, het Groene Scholen Collectief, Weizigt NMC en Drechtse Stromen samenwerken. Daarbij zijn 30 scholen vallend onder 3 schoolbesturen gescand met de Energie Prestatie Keur. Per school wordt een plan van aanpak gemaakt.

Na deze drie voorbeelden uit de praktijk, liet Henk Diepenmaat, van Actors Procesmanagement, en partner van het KlimaatVerbond Nederland, de deelnemers nog eens de urgentie zien van het probleem. De CO2-uitstoot neemt wereldwijd alleen nog maar toe. Hij gaf aan dat energiebesparing mogelijk is op kleine schaal, met betrekkelijk eenvoudige maatregelen per woning én op grote schaal, met flinke ingrepen en voor complex, straat of buurt. Alle mogelijkheden helpen de energiebesparing.