Water en de Drechtsteden

Water speelt een prominente rol in de Drechtsteden. De zes gemeenten hebben allemaal een oorsprong aan het water. Het is zowel een kans als bedreiging voor de Drechtsteden. Water is kenmerkend voor de Drechtsteden en water is een element wat de woonaantrekkelijkheid kan bevorderen. Echter voor de lange termijn vormt de waterveiligheid van het gebied ook een belangrijke opgave.

Conclusies

Een ruime meerderheid van de ondervraagde inwoners is het (zeer) eens met de stellingen dat de nabijheid van de grote rivieren bijdraagt aan het woonplezier en dat schoon, veilig en voldoende water in Nederland vanzelfsprekend is.

Informatie

De meerderheid van de inwoners wil geïnformeerd worden via huis-aan-huisbladen. Daarnaast wil men ook wel geïnformeerd worden via een brief of de website van de gemeente. Bij de optie anders werd 9x een digitale nieuwsbrief genoemd. De website Ons Water lijkt zes op de tien respondenten (zeer) interessant. Het Deltaprogramma is bij een kwart van de inwoners (goed) bekend.

Overstroming

Een meerderheid van de ondervraagde inwoners denkt dat de kans op overstroming in de toekomst (iets of veel) groter wordt. Een derde van de respondenten heeft geen idee wat het maximaal waterpeil bij een grote overstroming zal zijn. Gemiddeld 43% verwacht dat het water 1 tot 2 verdiepingen hoog komt. In Alblasserdam en Sliedrecht (Alblasserwaard) is dit aandeel groter, in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht is dit lager.

Maatregelen

Negen van de tien respondenten denkt dat er binnen nu en 2030 maatregelen genomen moeten worden om aan de veiligheidseisen te voldoen. De helft van de respondenten vindt zelfs dat er op korte termijn iets moet gebeuren. Terwijl een kwart van de respondenten niet weet of er maatregelen getroffen moeten worden om te blijven voldoen aan de veiligheidsnormen.

Een ruime meerderheid denkt dat de gevolgen van deze maatregelen voor de gemeente en de omgeving klein zullen zijn. Een kwart weet niet wat voor gevolgen de maatregelen aan de dijken voor de gemeente of de omgeving zullen hebben. In Sliedrecht verwacht men grotere gevolgen dan in Hendrik-Ido-Ambacht.

Hoewel de burger wettelijk zelf verantwoordelijk is om buitendijks schade aan huizen of bedrijven te voorkomen, meent acht op de tien van alle ondervraagde inwoners dat gemeente, rijk of waterschap daarvoor verantwoordelijk is. Bij inwoners die zelf buitendijks wonen is dat negen op de tien.