Waterbeheer Hardinxveld-Giessendam

Elke vijf jaar maakt de gemeente Hardinxveld-Giessendam een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). In dit plan wordt vastgelegd hoe de gemeente wil omgaan met huishoudelijk afvalwater, regenwater, grondwater, oppervlaktewater en klimaatadaptatie, welke keuzes zijn gemaakt voor de komende jaren en waarom. Op dit moment wordt het plan voor de komende 5 jaar opgesteld: het Watertakenplan.

Gemeente Hardinxveld-Giessendam wenst in het plan de meningen en ideeën van inwoners te betrekken. De tussenrapportage, die ter inzage heeft gelegen, heeft geen reacties opgeleverd. De gemeente heeft Onderzoekcentrum Drechtsteden gevraagd om online vragenlijstonderzoek uit te voeren om de gewenste input voor het Watertakenplan te verkrijgen.