Wegafsluitingen Dordrecht

De Rekenkamercommissie van de gemeente Dordrecht onderzocht hoe Dordtenaren wegafsluitingen beleven. Hierbij lag de nadruk op wat de gemeente kan doen om wegafsluitingen met zo weinig mogelijk hinder te laten verlopen. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden voerde een deel van het onderzoek uit door het afnemen van enquêtes. De nadruk lag hierbij op een viertal recente cases: Lange Geldersekade, Spuiboulevard, Oranjelaan en omgeving en N3/Wantijbrug.

Conclusies

Op basis van de afgenomen enquêtes komen wij tot de volgende conclusies:

 

  • We zien duidelijke verschillen in het oordeel van bewoners over het handelen van de gemeente bij wegafsluitingen. Waar de gemeente voor de afsluiting van de Spuiboulevard van omwonenden het rapportcijfer 7,3 krijgt, kennen omwonenden van de Lange Geldersekade een 5,4 toe. 
  •  Bij de Lange Geldersekade ervaren heel veel omwonenden zelf overlast van de wegafsluiting. Zo heeft helft van de omwonenden veel last als ze zich met de auto willen verplaatsen, moeten ze omrijden en duurt de reis langer. Ook duurde de vertraging langer dan aangegeven of werd die in het geheel niet aangegeven. Ook heeft de gemeente   volgens veel omwonenden hen niet bij de wegafsluiting betrokken. Dit resulteert erin dat driekwart aangeeft dat het bij een volgende wegafsluiting echt anders moet. De pollers moeten omlaag blijven om de buurt beter in en uit te kunnen komen, men wordt graag meer én via verschillende kanalen geïnformeerd en de planning moet beter.
  • Daar staat tegenover dat slechts een kwart van de omwonenden van de Spuiboulevard overlast ervaart van de afsluiting voor de kermis. Die overlast komt vooral van de verkeersdrukte. Omwonenden zijn overwegend goed te spreken over de communicatie voor en tijdens de wegafsluiting. Wel oordelen drie op de tien bewoners dat de gemeente hen onvoldoene betrekt. Een kwart vindt dat het de volgende keer anders moet: de kermis moet op een andere plek worden georganiseerd.
  • In totaal zes op de tien Dordtenaren zijn van mening dat ze in een "Bereikbare stad" wonen. Eenzelfde groep vindt dat de wergwerkzaamheden beter op elkaar moeten worden afgestemd. Men heeft de indruk dat er de laatste jaren meer wegafsluiten zijn dan vroeger. Een derde van de inwoners heeft behoefte aan een gemeentelijke app over wegafsluitingen.
  • De tevredenheid van burgers over het handelen van de gemeente bij wegafsluitingen heeft de gemeente voor een belangrijk deel zelf in de hand. Hoe beter de gemeente uitllegt dat een wegafsluiting nodig is, zorgt voor duidelijke informatie en om-leidingsborden, bewoners op tijd betrekt, wijzigingen in wegafsluitingen tijdig doorgeeft en vertragingen zoveel mogelijk beperk, zijn bewoners meer tevreden over het handelen van de gemeente.