Buitenbad Hardinxveld-Giessendam

Op verzoek van de werkgroep zwembad De Duikelaar heeft het OCD een behoefteonderzoek gedaan.

Samenvatting/conclusies

De respons is hoog: 64% bij het bewonerspanel en 20% bij de aangeschreven huishoudens. Daarnaast hebben 789 inwoners gereageerd via sociale media. Daar zijn een aantal mogelijke verklaringen voor. Wellicht hadden inwoners door de coronacrisis meer tijd om de vragenlijst in te vullen (zaten meer thuis) of was de vragenlijst begrijpelijk (ons secretariaat is bijna niet gebeld over de vragenlijst). Mogelijk leeft het onderwerp zeer in het dorp.

Bijna negen op de tien inwoners geeft aan behoefte te hebben aan een buitenbad in het dorp. Ruim acht op de tien inwoners gaat, als er een buitenbad wordt aangelegd, daar ook zwemmen. Van de doelgroep ouders met jonge kinderen geeft zelfs negen op de tien respondenten aan naar het buitenbad te gaan als dit wordt aangelegd. Hierbij zijn de volgende overwegingen belangrijk voor de respondenten: de geschiktheid voor kinderen, de aanwezigheid van goede zwemfaciliteiten (grootte/glijbaan/meerdere baden) en een gunstige toegangsprijs.