Enquête binnenhavens Dordrecht

In juli zijn door de gemeente in totaal ongeveer 4.000 omwonenden en bedrijven van de binnenhavens in Dordrecht benaderd met een brief met het aanbod om mee te doen aan een korte opiniepeiling. Er is gereageerd door 402 omwonenden van de havens. Een respons van 10%. Door de algemene bezorging is dit responspercentage niet per haven uit te splitsen. Bij een aantal havens is er een respons van 10 of minder of zijn er weinig omwonenden. Het is niet verantwoord over zulke kleine aantallen te rapporteren. Daarom zijn deze havens niet afzonderlijk opgenomen in de rapportage. In de bijlage is het responsoverzicht opgenomen. Op verzoek van de gemeente heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden in september 2019 een overzicht gemaakt van de reacties van omwonenden en ondernemers op de vragen per haven.

In groen de positieve beschrijving van de beleving van het huidige gebruik van de haven/kade. Bij alle havens overheersen deze positieve reacties over het huidige gebruik van de haven/kade. Men waardeert het mooie uitzicht; alleen bij de Vlijhaven wordt dit niet genoemd. De havens aan de rivierkant (Binnen Kalkhaven, Hooikade, Maartensgat, Buiten Walevest, Nieuwe Haven, Wolwevershaven, Merwekade, Wantij) waardeert men over het algemeen als levendig en gezellig.De andere havens zijn goed ingericht (Riedijkshaven en Wijnhaven), of rustig (Voorstraat-, Vlij- en Spuihaven).

Er worden ook negatieve aspecten genoemd bij het huidige gebruik. Deze zijn roodgekleurd. Afhankelijk van de haven en item is dat maximaal 10 tot 33% van de omwonenden/ondernemers. Zo vindt men van de Hooikade, Buiten Walevest of Riedijkshaven dat deze niet goed ingericht zijn of vindt men het niet goed ingericht en rommelig (Maartensgat, Vlijhaven, Spuihaven en Voorstraathaven). Daarnaast wordt ook geluidsoverlast (Binnen Kalkhaven, Hooikade, Maartensgat, Wantij, Wijnhaven) ervaren, een enkele keer in combinatie met stankoverlast (Wolwevershaven en Merwekade).

In grijs het antwoord dat het meest is aangekruist als het gaat om het toekomstig gebruik van de haven/kade waarvoor deze geschikt is. Vaak wijkt dit niet veel af van het huidige gebruik.

Veel bewoners en ondernemers die gereageerd hebben zijn ook geïnteresseerd in informatie over de visie en willen er een bijeenkomst over bijwonen. Dit geldt voor vrijwel alle havens/kades.